Valgustuse juhtnupud

Parktuled

Uuendatud 7/23/2018

Gabariidituled lülitatakse sisse roolikangi valikulülitist.

Roolikangi valikulüliti gabariiditulede asendis.

Roolikangi valikulüliti gabariiditulede asendis.

Keerake valikulüliti asendisse (samal ajal lülitub sisse numbrimärgi valgustus).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor töötab, siis lülituvad seisutulede asemel sisse päevatuled.

Kui väljas on pime ja tagaluuk avatakse, süttivad tagumised gabariidituled (kui need juba ei põle), et hoiatada tagant lähenevate sõidukite juhte. See toimub olenemata tulede valikulüliti või süüte asendist.


Kas sellest oli abi?