Valgustuse juhtnupud

Salongivalgustus

Uuendatud 7/23/2018

Salongi valgustuse sisse-/väljalülitamine toimub esiistmete ja tagaistme/tagaistmete* kohal paiknevatest lülititest.

Kogu salongi valgustust saab käsitsi sisse ja välja lülitada 30 sekundi jooksul pärast seda, kui:

  • mootor on seisatud ja auto elektrisüsteem on süüteasendis 0
  • auto on lukust lahti keeratud, kuid mootor pole veel käivitatud.

Eesmised salongituled

Eesmiste lugemislampide ja salongivalgustuse lülitid laekonsoolis.

Eesmiste lugemislampide ja salongivalgustuse lülitid laekonsoolis.

Vasakpoolne lugemislamp
Salongivalgustus
Automaatse salongivalgustuse funktsioon
Parempoolne lugemislamp

Eesmised lugemistuled

Vasakul ja paremal pool olevaid lugemislampe saab sisse ja välja lülitada katusekonsoolis olevate nuppude lühikese vajutusega. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Salongivalgustus

Põranda- ja laevalgustuse lülitamiseks vajutage lühidalt laekonsoolil olevat nuppu.

Automaatse salongivalgustuse funktsioon

Automaatne funktsioon aktiveeritakse laekonsooli nupu AUTO põgusa vajutusega. Kui automaatne funktsioon on aktiveeritud, põleb nupu märgutuli. Vajutage nuppu AUTO , et lülitada salongivalgustus järgmiselt sisse ja välja.

Salongivalgustus:

  • süttib auto lukust avamisel või mootori väljalülitamisel
  • kustub mootori käivitamisel ja auto lukustamisel
  • süttib ja kustub vastavalt ukse avamisel või sulgumisel
  • jääb kaheks minutiks põlema, kui mõni uks on avatud.

Tagumine valgustus

Salongi tagumises osas on lugemisvalgustus, mida kasutatakse ka salongivalgustusena.

Lugemislambid paiknevad salongi laes.

Lugemisvalgustid teisePanoraamkatusega autode puhul on kaks valgustiüksust, üks kummalgi katuse küljel. ja kolmanda istmerea kohal.

Lugemisvalgustid teise

Panoraamkatusega* autode puhul on kaks valgustiüksust, üks kummalgi katuse küljel.

ja kolmanda istmerea* kohal.

Panoraamkatusega. auto lugemisvalgusti teise istmerea kohal.

Panoraamkatusega*. auto lugemisvalgusti teise istmerea kohal.

Lugemistuled lülitatakse sisse või välja, vajutades lühidalt tule vastavat nuppu. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Kindalaekavalgustus

Kindalaeka valgustus lülitatakse automaatselt sisse ja välja vastavalt sellele, kas kaas on kinni või lahti.

Meigipeegli valgustus

Päikesesirmis oleva meigipeegli valgustus lülitatakse sisse katte avamisel ja välja selle sulgemisel.

Maapinnavalgustus

Maapinnavalgustus lülitub sisse või välja vastava ukse avamisel või sulgemisel.

Astmelaua valgustus

Astmelaua valgustus lülitub sisse või välja vastava ukse avamisel või sulgemisel.

Pagasiruumi valgustuse kohta

Pakiruumi valgustus lülitatakse sisse tagaluugi avamisel ja välja selle sulgemisel.

Meeleoluvalgustus

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajuta Minu autoTuledSisevalgustusÜldvalgustus.

Valige järgmiste sätete vahel.

  • Intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.
  • Tase: valige Väh- datud ja Täis vahel.
Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Armatuurlaualt saab juhtida üldist valgustugevust:

Valgustugevuse muutmiseks pöörake pöördlülitit.

Miljöövalgustus*

Auto on varustatud mitme LED-tulega, mis muudavad värvi. Need tuled süttivad mootori töötamisel.

Miljöövalgustust saab muuta keskekraanilt.

Tulede heleduse muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajuta Minu autoTuledSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.

Salongivalgustuse intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.

Tulede värvi muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajuta Minu autoTuledSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.

Tulede värvi muutmiseks valige Temperatuuri alusel, Teema alusel või Teemavärvid.

Suvandi Temperatuuri alusel kasutamisel muutub valguse värvitoon vastavalt salongi temperatuurile.

Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Armatuurlaualt saab juhtida salongi üldist valgustugevust:

Valgustugevuse muutmiseks pöörake pöördlülitit.


Kas sellest oli abi?