Valgustuse juhtnupud

Suunatulede kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki suunatuled lülitatakse sisse roolisamba vasakpoolsest hoovast. Suunatuled vilguvad kolm korda või jäävad vilkuma, olenevalt sellest, kui kaugele on hooba üles- või allasuunaliselt lükatud.

Suunatuled.

Suunatuled.

Lühike vilkumine

Viige roolikang üles või alla esimesse asendisse ja laske lahti. Suunatuled vilguvad kolm korda. Funktsiooni saab sisse/välja lülitada keskekraanil.

Pidev vilkumine

Viige roolikang üles või alla viimasesse asendisse.

Kanglüliti jääb oma asendisse ning viiakse tagasi käsitsi või automaatselt rooli liigutamisel.


Kas sellest oli abi?