Ajutine rehvitihendus

Täitke rehv rehvide kiirparanduskomplektist pärineva kompressoriga

Uuendatud 7/23/2018

Auto originaalrehvi saab täita rehvide kiirparanduskomplekti kompressoriga.

Kompressor peab olema välja lülitatud. Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning tehke kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.

Keerake lahti ventiilikübar ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.

Ühendage kaabel ühte auto 12 V pistikupesadest ja käivitage mootor.

Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Käivitage kompressor, viies lüliti asendisse I.

Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.

Pumbake rehv juhipoolsel uksepostil oleval sildil näidatud rõhuni täis. (Kui rõhk on liiga kõrge, laske rõhureduktori kaudu õhku välja.)

Lülitage kompressor välja. Ühendage õhuvoolik ja kaabel lahti.

Pange ventiilikübar tagasi.


Kas sellest oli abi?