Rehvid

Madala rehvirõhu probleemi lahendamine rehvirõhu jälgimissüsteemi abil

Uuendatud 7/23/2018

Kui rehvirõhu seiresüsteem Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) teavitab madalast rehvirõhust vähemalt ühes rehvis.

Kontrollige ja korrigeerige rehvirõhku, kui TPMS -süsteemi tähis süttib ja kuvatakse teade Rehvirõhk on madal või Rehvi vaja täita.

Kontrollige manomeetri abil, kas rehvirõhk on õige.

Täitke rehvid õige rõhuga, mis on märgitud juhipoole uksepiilaril toodud sildil.

Teatud juhtudel tuleb TPMS sõnumi ja sümboli kustutamiseks autoga mõned minutid vähemalt 30 km/h(20 mph) kiirusel sõita.

Märkus

  • TPMS-süsteem kasutab nii rehvitemperatuuril kui ka ümbritseval temperatuuril põhinevat kompenseeritud rõhuväärtust. See tähendab, et rehvirõhk võib natuke juhiukse piilaril toodud sildil soovitatud rehvirõhust erineda. Seetõttu peate võib-olla rehvidele ligikaudu 0,3 baari (või 30 kPa) üle soovitatud rehvirõhu taseme rõhku lisama, et vabaneda madala rehvirõhu teatest.
  • Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Hoiatus

TPMS-iga varustatud rehvi täispumpamisel hoidke pumba düüsi otse vastu ventiili, et vältida ventiili kahjustamist.

Hoiatus

  • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
  • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.

Kas sellest oli abi?