Rehvid

Rehvirõhu jälgimine

Uuendatud 7/23/2018

Rehvirõhu seiresüsteem Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) annab ühe või mitme rehvi alarõhust juhiekraanil sümboliga märku.

Kui sümbol vilgub umbes minuti ja jääb seejärel püsivalt põlema, tähendab et süsteem ei suuda madalat rehvirõhku ettenähtud viisil määrata või sellest hoiatada.

Rehvirõhu jälgimissüsteem kasutab iga ratta õhuventiili sees paiknevaid andureid. Kui autoga sõita umbes kiirusega 30 km/h(20 mph) või kiiremini, mõõdab süsteem rehvirõhu. Kui rõhk on liiga madal, süttib juhiekraanil madala rehvirõhu märgutuli ja kuvatakse teade.

Tähis

Spetsifikatsioon

Sümbol süttib, kui rehvirõhk on liiga madal.

TPMS-süsteemi tõrke korral vilgub sümbol esmalt ühe minuti ja seejärel põleb pidevalt.

Rehvirõhu seiresüsteemi üldine teave

Igat rehvi, kaasa arvatud varurehvi* tuleks korra kuus kontrollida. Kontrollimisel peaks rehv olema külm ja rehvirõhk peaks vastama autotootja kleebisel toodud andmetele või rehvirõhu tabeli väärtustele. Kui auto rehvimõõt erineb tootja soovitatust, selgitage välja nende rehvide soovitatud rõhk.

Täiendava ohutussüsteemina on auto varustatud rehvirõhu seiresüsteemiga (TPMS), mis annab teada, kui ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal. Kui madala rehvirõhu sümbol süttib, peatuge ja kontrollige rehve esimesel võimalusel ning täitke rehvid ettenähtud määrani.

Tühjenenud rehviga sõitmine võib põhjustada rehvi ülekuumenemist ja lõhkemist. Madal rehvirõhk suurendab kütusekulu ja lühendab rehvide eluiga, samuti võib see mõjutada auto pidurdusvõimet ja juhitavust. Pange tähele, et TPMS ei asenda regulaarset rehvihooldust. Juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest, isegi kui rehvirõhk pole langenud nii madalale, et indikaator süttiks.

Auto on varustatud ka TPMS süsteemivea indikaatoriga, mis annab teada, kui süsteemis on tõrge. TPMS indikaator on kombineeritud madala rehvirõhu indikaatoriga. Kui süsteem tuvastab vea, hakkab juhiekraanil olev sümbol vilkuma ning jääb minuti jooksul põlema. Seda korratakse auto käivitamisel iga kord kuni vea kõrvaldamiseni. Kui sümbol põleb, võib see mõjutada süsteemi võimet madalat rehvirõhku märgata või sellest teada anda.

TPMS süsteemiviga võib tekkida mitmel põhjusel, näiteks varuratta kasutamisel või rehvide või rataste vahetusest, mis takistab TPMS süsteemi tööd.

Kontrollige alati pärast ühe või mitme rehvi vahetamist TPMS sümbolit ja veenduge, et uus rehv või ratas ühildub TPMS süsteemiga.

Nii tehases paigaldatud kui ka valikuliste rataste ventiilidesse saab paigaldada TPMS -andurid. Kui kasutate varuratast või TPMS -andurita ratast, kuvatakse juhi ekraanil veateade pärast paariminutilist sõitu.

Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

Juhiekraanil olevad teated

Märgutule süttimisel võidakse kuvada järgmised teated.

 • Rehvirõhu süsteem Vajab hooldust.
 • Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadaval
 • Rehvirõhk on madal ja asjasse puutuvad rehvid.
 • Rehvi vaja täita ja asjasse puutuvad rehvid.

Kui süsteem ei suuda tuvastada madala rõhuga rehvi, esitatakse üldine hoiatus.

 • Rehvirõhk on madal Kontrollige rehve
 • Rehvi vaja täita Kontrollige rehve

Soovitused

 • TPMS -andurid tuleb paigaldada kõigile auto ratastele, sh talveratastele.
 • Andureid ei tohi eri rataste vahel vahetada.
 • Kui ratas on vahetatud või TPMS -i andur teisele rattale paigaldatud, tuleb ventiilitihend ja ventiilisüdamik välja vahetada.
 • TPMS -i andurite paigaldamisel tuleb auto mootor vähemalt 15 minutiks välja lülitada, vastasel juhul kuvatakse juhiekraanil veateade.
 • Ratta vahetamise järel kontrollige alati, kas asendusrattad koos süsteemiga toimivad. Süsteemihoiatuste vältimiseks veenduge, et uutel ratastel on TPMS andurid.

Märkus

Kui kasutusele võetakse rehvid suuruses, mis muudavad soovitatud rehvirõhku, tuleb TPMS-süsteem ümber konfigureerida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Funktsiooni väljalülitamine

Kehtib ainult teatud riikides.

Rehvirõhu jälgimissüsteemi saab keskekraani abil välja lülitada.

Parkige auto ja lülitage mootor välja.

Aktiveerige süüteasend I.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage nuppu Minu autoIntelliSafe ja eemaldage Rehvirõhu seire valik.

Funktsioon jääb väljalülitatuks kuni taasaktiveerimiseni.


Kas sellest oli abi?