Liiklusinfo

Liiklusinfo

Uuendatud 7/23/2018

Navigatsioonisüsteem saab pidevalt liiklusvoo ja -juhtumite teateid.

Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabega piirkondi laiendatakse pidevalt.

Jaotises "Liiklusseaded" saab juht määrata seadete arvu.

Otse kaardil

Liiklusteabe näide.

Liiklusteabe näide.

Liiklushäiringud (nt tihe ja aeglane liiklus, teetööd, avariid jne) kuvatakse kaardil sümbolitega.

Kui häiringud on ulatuslikumad (nt teetööde korral), kuvatakse need teeäärse PUNASE joonega. Joon näitab ka, millist sõidusuunda häiringud puudutavad. Kui häiring puudutab mõlemat sõidusuunda, siis on teelõik mõlemalt poolt punase joonega märgitud.

  • Vajutage liiklushäiringu sümbolit ─ kuvatakse teabekaart.

Kaardil on kirjas näiteks häiringu asukoht tänava nime või tee numbrina ning häiringu iseloom, ulatus või kestus.

Kui häiring on tekkinud marsruudil, saab valida valiku Väldi. Süsteem arvutab alternatiivse marsruudi.

Reaalajas liiklusteave (RTTI)

Kehtib teatud mudelitel.

Interneti-ühendusega auto puhul saate liiklusteavet RTTIRTTI = Real Time Traffic Information (Reaalajas liiklusteave) abil interneti kaudu reaalajas.


Kas sellest oli abi?