Otsi sihtkohta

Sihtkoha määramine vaba tekstiga otsingu abil

Uuendatud 7/23/2018

Sihtkoha saab määrata mitmel viisil ─ üks neist on vaba tekstiga otsing.

Vaba tekstiga otsing

Enamikku objekte, nt telefoninumbreid, sihtnumbreid, tänavaid, linnu, koordinaate ja huvipunkte, saab otsida vaba tekstiga.

Ekraaniklaviatuurilt saab sisestada suurema osa tähemärke ja otsida sihtkohti.

Klahvistiku kuvamiseks tehke järgmist.

1. Puudutage ekraani allosas valikut Sea sihtk(Set dest.) – kaardikujutis muutub, et otsida aadressi järgi.

2. Seejärel vajutage ekraani ülaservas seda sümbolit – avaneb vaba tekstiga otsing koos klahvistiku, otsinguvälja ja filtriga.

 1. Sisestage otsingusõnad - võimalike sihtpunktide soovitused kuvatakse selle alusel, kui kaugel need kaardil auto sümbolist asuvad.
 2. Valige/märkige loendis endale sobiv soovitus ─ kuvatakse soovituse Infokaart

  Vaadake teavet jaotisest "Kaardil olev teabekaart".

  .
 3. Järgige keskekraanil olevaid juhiseid ja aktiveerige sihtpunkti navigeerimine.

Klaviatuur

Klahvistiku funktsiooninupud.

Klahvistiku funktsiooninupud.

Filter ─ piirab/filtreerib otsingutulemuste loendeid.
Peidab klahvistiku, et kuvada suurem/pikem otsingutulemuste loend ─ vajutage tekstivälja, et klahvistik uuesti kuvada.
Vahetab SUUR- ja väiketähti.
Vahetab tavaliste tähtede ning numbrite/erisümbolite vahel
Tühik
Kustutab kursorist vasakule jääva teksti
Kirjutusväli – joonistage soovitud tähemärk sõrmega kirjutusväljale.

Põhjalikumat teavet klahvistiku ja muude funktsioonide kohta leiate jaotisest "Klahvistiku kasutamine keskekraanil".

Filter

Eri filtrid aitavad otsitulemuste loendit lühendada.

Otsingutulemuste filter

Otsingutulemuste filter

Filtrite arv erineb olenevalt juhtumist. Saadaval on järgmised filtrid.

 • Marsruudil (Along route) – otsingutulemuste loendis kuvatakse ainult marsruudile jäävad vasted.
 • Tänavad (Streets) – otsingutulemuste loendis kuvatakse ainult tänavad/teed.
 • Linnad (Only cities) – otsingutulemuste loendis kuvatakse ainult linnad.

Huvipunktide filtrid

Praeguse piirkonna saadaolevad huvipunktide kategooriad on esitatud ekraani allosas.

Märgitud kategooria alusel filtreeritud huvipunkt (2)
Huvipunktide kategooriad (huvipunktide kategoorial võib olla ka alamkategooriaid).

Esitatakse ainult märgitud huvipunktide kategooria alla kuuluvad huvipunktid ning huvipunktidega saab kombineerida ainult filtrit Marsruudil(Along route).

Koordinaadid

Sihtkoha saab määrata ka kaardikoordinaatidega.

 • Sisestage näiteks "N 58.1234 E 12.5678" ja puudutage valikut Otsi (Search).
Ilmakaari N, E, S ja W saab sisestada eri viisidel, nt järgmiselt:

N 58,1234   E 12,5678 (tühikutega)

N58,1234   E12,5678 (ilma tühikuteta)

58,1234N   12,5678E (ilmakaar on koordinaadi järel)

58,1234-12,5678 (sidekriipsuga ja ilma ilmakaareta)

Kui soovite võite punkti [.] asemel kasutada koma [,].


Kas sellest oli abi?