Reguleerimisnupud

Hääljuhtimine ja kaardiga navigeerimine

Uuendatud 7/23/2018

Hääljuhtimise abil saab navigeerimissüsteemi paljusid funktsioone aktiveerida sõnadega.

Põhjalikumat hääljuhtimisteavet leiate jaotistest "Hääljuhtimine", "Hääljuhtimise kasutamine" ja "Häälvalimise seaded".

Häälkäsklused

Altpoolt leiate mõned häälkäskude näited, mida ainult kaardiga navigeerimisel kasutatakse.

Vajutage rooli nuppu ja lausuge üks järgmistest käskudest.

 • Navigatsioon” – avab dialoogiakna ja kuvab käskude näidised.
 • "Take me home" - Antakse juhendid Avaleht asukohta.
 • "Go to[City]" – määrab sihtkohaks linna, nt "Sõida Tartusse".
 • "Go to[Address]" – määrab sihtkohaks aadressi. Aadress peaks sisaldama linna ja tänavat, näiteks "Sõida Lai 30, Tartu".
 • "Määra[ristmik]" – määrab sihtkohaks ristmiku. Ristmike otsing viiakse läbi määratud alas.
 • "Go to[Post code]" – määrab sihtkohaks sihtnumbri, nt "Sõida 90502".
 • "Go to[kontakt]" – määrab sihtkohaks telefoniraamatus oleva aadressi, nt "Sõida Robin Smithi juurde".
 • "Search[Huvipunkti kategooria]" – otsib huvipunktide kategooriat

  Kasutaja saab huvipunkti helistada või selle sihtkohaks määrata.

  (näiteks restoranid), mille sortimisaluseks on alati "auto läheduses". Marsruudil asuvate huvipunktide loendi esitamiseks öelge "Marsruudi ulatuses", seejärel kuvatakse tulemuste loend.
 • "Määrake [riik]/[osariik]

  Euroopa riikides kasutatakse termini "State" (osariik) asemel terminit “Country” (riik).

  ,

  Brasiilia ja India puhul toimub ala muutmine keskekraani kaudu.

  " – muudab navigeerimise otsingupriikonda.
 • "Show favourites" - kuvab lemmikasukohad juhiekraanil.
 • "Clear itinerary" – kustutab reisikavast kõik salvestatud vahepunktid ja lõpp-punkti.
 • "Repeat voice guidance" – kordab viimast hääljuhist.
 • "Pause guidance" – peatab kaardil juhiste andmise.
 • "Resume guidance" – jätkab juhiste andmist kaardil.
 • "Turn off voice guidance" – lülitab hääljuhendamise välja.
 • "Turn on voice guidance" – käivitab hääljuhendamise.

Kas sellest oli abi?