Reguleerimisnupud

Kaardinavigatsiooni ekraanid ja juhtnupud

Uuendatud 7/23/2018

Volvo Sensus Navigation funktsiooni saab esitleda ja käitada mitmel eri moel, nt autojuhi ekraani, esiklaasiindikaatori ja häälkäskluste abil.

Keskekraan

Keskekraani kasutatakse sätete määramiseks ja sihtkohtade valimiseks ja otsimiseks.

Kui kaardikujutist keskekraanil ei näidata, tehke järgmist.

  • Vajutage avakuva menüü kõige ülemise rea valikul Navigatsioon.

Autojuhi ekraan

Kaart kuvatakse ainult 12

Kaart kuvatakse ainult 12" juhiekraanil.

Sõitmise ajal kuuleb autojuht hääljuhiseid ning autojuhi ekraanile ilmuvad instruktsioonid.

Parempoolsed roolinupud ning autojuhi ekraan

Parempoolseid roolinuppe saab kasutada kaardi navigatsioonifunktsioonide haldamiseks, nt Vii mind koju.

Avamine/sulgemine
Vasak/parem
Üles/alla
Kinnitamine

Menüü avamine/sulgemine

Vajutage avamine / sulgemine (1)

Alternatiivide menüü on avatud / suletud - menüü sulgub automaatselt siis, kui seda pole mõnda aega kasutatud või sulguvad mõningad valikud.

Menüüs navigatsioon ja valikute tegemine

Sirvige menüüsid parem-/vasakpoolse noolega (2).

Sirvige valikuid üles-/allanoolega (3).

Kinnitage või tõstke valik esile valikuga (4).

Funktsioon on aktiveeritud ning mõningad menüüvalikud suletakse.

HUD – Head-up-display *

Kaardi navigatsioon tuuleklaasil.

Kaardi navigatsioon tuuleklaasil.

Autojuht saab juhiseid ja teavet ka tuuleklaasi allosas asuvast navigatsioonisüsteemi ekraanilt.

Teabevälja asukohta on võimalik kohandada. Põhjalik teave funktsiooni HUD kohta on esitatud jaotises "Head-up-display".

Hääletuvastus

Paljusid funktsioone saab juhtida ka häälkäskudega.

Vajutage rooliratta nuppu, oodake signaali ja lausuge näiteks "Sõida Avaleht".

Põhjalikumat hääljuhtimisteavet leiate jaotistest "Hääljuhtimine", "Hääljuhtimise kasutamine", "Hääljuhtimine ja kaardiga navigeerimine" ja "Häälvalimise seaded".


Kas sellest oli abi?