Reguleerimisnupud

Põhitoimingud kaardiga navigeerimisel

Uuendatud 7/23/2018

Allpool on esitatud mõned kaardiga navigeerimise põhitoimingud.

 • Kus ma olen?
 • Autosümboli leidmine kaardil
 • Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval
 • 2D- või 3D-kuva
 • Suumimine
 • Kerimine
 • Kuvapäise muutmine
 • Menüüst naasmine
 • Kuvade "vale" keel

Kus ma olen?

Millises geograafilises kohas auto praegu on?

 • Vajutage kaardil autosümbolit (sinine kolmnurk) ─ teave kuvatakse otse kaardil.

Autosümboli leidmine kaardil

Vajutage sihikusümbolit.

Vajutage sihikusümbolit.

Pärast suumimist ja kaardil kerimist võib kaardil auto asukohta naasmine keeruline olla. Auto kiireks leidmiseks tehke järgmist.

 • Vajutage sihikusümbolit ─ kaart lähtestatakse ning seejärel näete auto asukohta kaardil.

Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval

Vajutage kompassi, et muuta autosümboli liikumist kaardil.

Vajutage kompassi, et muuta autosümboli liikumist kaardil.

Juht saab kaardi auto liikumise esitamiseks valida kahe valiku vahel.

 • Põhjasuund kuvatakse keskekraanil alati üleval – autosümbol liigub kaardil õiges kompassisuunas. Kui autosümbol liigub kaardil vasakule, siis sõidab auto lääne suunas.
 • Autosümbol osutab/liigub keskekraanil üles ─ kaarti pööratakse ümber autosümboli vastavalt sellele, kuhu auto pöörab. Kompass näitab kaardil põhjasuunda (N) ja kompassi keskosa näitab suunda auto esiosa liikumise järgi (praegusel juhul NE = kirre).

Kompassi sümbolid

Kompassi suund

N

(North): põhi

NE

(NorthEast): kirre

E

(East): ida

SE

(SouthEast): kagu

S

(South): lõuna

SW

(SouthWest):edel

W

(West): lääs

NW

(NorthWest):loe

2D- või 3D-kuva

2D- ja 3D-kuva vahetamiseks vajutage valikut 2D või 3D.

2D- ja 3D-kuva vahetamiseks vajutage valikut 2D või 3D.

3D-kuval liigub auto alati keskekraani ülaosa poole – kaarti pööratakse ümber autosümboli vastavalt sellele, kuhu auto pöörab.

Kompass näitab kaardil põhjasuunda (N) ja kompassi keskosa näitab suunda auto esiosa liikumise järgi.

Kaardi mõõtkava 3D-režiimis ei kuvata.

2D-kuva kirjeldatakse eelmises jaotises "Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval"

Suumimine

Suurenda

Kaardi suurendamiseks tehke järgmist.

Topeltpuudutage keskekraani ühe sõrmega.

või

Puudutage keskekraani kahe koos oleva sõrmega ning viige sõrmed lahku.

Vähendamine

Kaardi vähendamiseks tehke järgmist.

Puudutage ühe korra keskekraani kahe harali oleva sõrmega.

või

Puudutage harali sõrmedega keskekraani ja tõmmake sõrmed kokku.

Kerimine

Asetage üks sõrm kaardile, tõmmake soovitud suunas ja tõstke sõrm kaardilt.

Kaardi kerimisfunktsiooni saab kasutada ainult siis, kui kaart on maksimaalses, mitte minimaalses režiimis.

Kuvapäise muutmine

Kaardipäise muutmiseks vajutage siia.

Kaardipäise muutmiseks vajutage siia.

Valige kaardi päiseks üks järgmistest valikutest.

 • Sihtkoha (Destination) ja saabumisaja (ETA

  Valiku ETA – Estimated Time of Arrival või RTA – Remaining Time to Arrival saab teha jaotises "Marsruudi seaded".

  ) või kohalejõudmiseni jäänud aja (RTA

  Valiku ETA – Estimated Time of Arrival või RTA – Remaining Time to Arrival saab teha jaotises "Marsruudi seaded".

  ) määramine

või

 • Praeguse asukoha (Position) ja kauguse sihtkohani (Dist) määramine.

Päist saab muuta ainult siis, kui kaart on maksimaalses, mitte minimaalses režiimis.

Kaardikuvale naasmine

Avakuvanupp
Menüürida Navigeerimine

Kui juht on kaardikuvast kaugele liikunud ja soovib sellele kiiresti naasta, saab seda teha järgmiselt.

 1. Vajutage keskekraani avakuvanuppu (1).
 2. Kui keskekraanil kuvatakse kaardikuva asemel avakuva, siis vajutage ülamenüü rida Navigatsioon (2).

Kuvade "vale" keel

Joonised ja juhised on enamiku riikide ja keelte puhul samad, seetõttu on nende tekst põhiliselt ingliskeelne.

Piltide ja vastavate menüüvalikute ning otsinguteede ja juhiste tekstide seoste paremaks mõistmiseks järgneb eestikeelsele tekstile/fraasile sulgudes selle ingliskeelne vaste.

Näide

Menüütee

(Settings > Navigation > Traffic)

Päis: Liiklussündmused(Traffic events)

Options:

 • Ei ole (None)
 • Põhiline (Major)
 • Kõik (All)

Kas sellest oli abi?