Sätted

Kaardi seaded

Uuendatud 7/23/2018

Siin saate määrata, kuidas kaart ekraanil kuvatakse.

(Settings > Navigation > Map)

Sätteid saab määrata järgmistes piirkondades:

 • Asukoha vorming (Position format)
 • Kaardi disain (Map design)
 • POI (POI)
 • Lemmikud (Favorites)
 • Kiiruskaamerad

  Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

  (Speed cameras)

Asukoha vorming

Funktsiooniga Asukoha vorming saab valida, kas praegune asukoht kuvatakse aadressi või koordinaatidena.

 • Aadress (Address)
 • Koordinaadid ja kõrgus (Coordinates and altitude)

Järgmisel joonisel on näha mõlemad võimalused.

Asukoha vorming

Funktsiooniga Asukoha vorming saab valida, kas praegune asukoht kuvatakse aadressi või koordinaatidena.

 • Aadress
 • Koordinaadid ja kõrgus

Järgmisel joonisel on näha mõlemad võimalused.

Kaardi välimus

Funktsiooniga Kaardi disain saab määrata, kuidas kaardi värvid kuvatakse.

 • Päev (Day) ─ heledad värvid.
 • Öö (Night) ─ tumedad värvid, mis ei takista öist vaatamist.
 • Automaatne (Automatic) ─ süsteem määrab salongi valguse järgi seadeks Päev või Öö.

Huvipunktid

Valige siin, millised huvipunktid tuleks kaardil kuvada. Kõigil kategooriatel on kaks alternatiivi ─ võite valida, et kuvataks kõik kategooria huvipunktid, nt "Transporditeenused".

Huvipunktide põhikategooriad.

Huvipunktide põhikategooriad.

Avage sümboliga ">" kategooria, seejärel valige, milliseid alamkategooriaid näidata või mitte.

Huvipunktide alamkategooriad.

Huvipunktide alamkategooriad.

 • Märkige, millised huvipunktide kategooriad kaardil kuvada: vajutage valikut Tagasi(Back) või Sulge(Close).

Lisateabe saamiseks vt " Sihtkoha määramine huvipunktiga".

Eelistused

Määrake, kas kaardil kuvatakse Lemmikud.

 • Jah/ei

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Sihtkoha määramine jaotistest Viimased/Lemmikud/Teek".

Kiiruskaamerad

Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

Määrake, kas kaardil kuvatakse Kiiruskaamerad.

 • Jah/ei

Kas sellest oli abi?