Süsteemiinfo

Kaardiandmete kauguuendamine

Uuendatud 7/23/2018

Enne kaardi kauguuendamist mobiiltelefoni kaudu tuleb teatud asjaoludele tähelepanu pöörata.

Ettevalmistus

Kauguuendamise põhimõte.

Kauguuendamise põhimõte.

Ühendus

Auto on ühendatud Internetiga Bluetooth- või Wi-Fi-ühenduse, USB-ühenduspessa ühendatud kaabli või auto integraalmodemi kaudu. Ühendusolek kuvatakse keskekraani olekuväljal oleva sümboliga.

Vaadake teavet/kirjeldust jaotistest "Autoga ühenduse loomine" ja "Ühendatud auto".

Kaardiandmete allalaadimine Internetist

Allalaadimisi hallatakse keskekraanil oleva rakendustevaates oleva Kauguuenduse teenus abil.

Avage rakenduste vaates rakendus Kauguuenduse teenus.

Allalaaditud rakendus käivitatakse ning Kaardid nupu ikoon näitab, kui mitu uuendust on saadaval.

Saadaval olevate uuenduste loendi kuvamiseks vajutage Kaardid nuppu.

Märkige vastav piirkond ─ kaardiandmete praeguse versiooni vaatamiseks vajutage allanoolt või valikut Paigalda(Install), et näha, kas saadaval on uuem versioon.

Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt või küsige (support.volvocars.com) Volvo edasimüüjalt.

Koduregioon

Juhil on võimalik valida koduregiooni kuvamine ning seda automatselt uuendada. Tegutse järgnevalt:

Tõstke valitud regioon esile - vajutage regiooni laiendamiseks ALLA noolt.

Vajutage nuppu Määra kodualaks.

Kui vajatakse automaatseid uuendusi, vajutage Autom värsk: nupul.

Automaatseid uuendusi on võimalik valida ainult siis, kui "Tarkvarauuenduste taustaotsing" on aktiveeritud, vt peatükki "Süsteemiuuendused".


Kas sellest oli abi?