Süsteemiinfo

Kaardiandmete uuendamine arvuti ja USB-seadme kaudu

Uuendatud 7/23/2018

Enne kaardi uuendamist USB-mäluseadme kaudu tuleb teatud asjaoludele tähelepanu pöörata.

Ettevalmistus

Arvuti ja USB-mälu kaudu sooritatava uuendamistoimingu diagramm.

Arvuti ja USB-mälu kaudu sooritatava uuendamistoimingu diagramm.

USB-mälu

Uuendamise haldamiseks peab USB-mäluseade vastama järgmistele nõuetele.

Parameeter

Nõuded

USB standard (1.0/2.0/3.0)

Vähemalt 2.0

Failisüsteem (Ext2/NTFS/FAT32)

FAT32

Maht (8/16/32/64 GB)

Kaardifailide suurus sõltub riigist. Avage ettevõtte Volvo Cars tugileht (support.volvocars.com) ja vaadake failisuurust vastava riigi jaoks jaotisest "Üksikasjalik teave".

Praeguse kaardi versioon

Piirkondade näited kaardiandmetes ─ lisateabe saamiseks vajutage allanoolt.

Piirkondade näited kaardiandmetes ─ lisateabe saamiseks vajutage allanoolt.

Piirkonna näide ─ kui vajutate käsku (Set as home region) , määratakse see kodupiirkonnaks.

Piirkonna näide ─ kui vajutate käsku (Set as home region) , määratakse see kodupiirkonnaks.

Enne kaardiandmete allalaadimist tuleks teada autosse paigaldatud kaardi versiooni. Seda saab teha järgmiselt.

Avage rakenduste vaates rakendus Kauguuenduse teenus.

Allalaaditud rakendus käivitatakse ning Kaardid nupu ikoon näitab, kui mitu uuendust on saadaval.

Saadaval olevate uuenduste loendi kuvamiseks vajutage Kaardid nuppu.

Märkige vastav piirkond ─ kaardiandmete praeguse versiooni vaatamiseks vajutage allanoolt või valikut Paigalda(Install), et näha, kas saadaval on uuem versioon.

Kaardiandmete laadimine Internetist USB-mäluseadmele

Avage Interneti-ühendusega arvutis ettevõtte Volvo Cars tugileht (support.volvocars.com) ja järgige arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uuendatava piirkonna teabe vaatamiseks vajutage teksti "Üksikasjalik teave".

Kuvatakse kaardikujutis koos regiooni uusimate kaardiandmetega – veenduge, et see on autos olevast kehtivast versioonist uuem.

Ühendage arvutiga USB-mälu ja laadige uuendus USB-mällu.

Andmete allalaadimisaeg oleneb kaardifaili suurusest ja Interneti-ühenduse kiirusest.

Kaardiandmete laadimine autosse USB-mäluseadmest

Üldist

Olenevalt kaardifaili suurusest võib laadimine 30-60 minutit aega võtta. Navigatsiooni-/infotainment-süsteem peab olema aktiveeritud.

Uuendamise ajal aku tühjenemise vältimiseks tuleks ühendada akulaadija. Uuendada võib ka sõidu ajal.

Kogu kaardiandmebaasi uuendamise ajal ei saa kasutada järgmisi infotainment-süsteemi funktsioone või on nende töö piiratud.

  • Navigeerimine
  • Hääljuhtimine
  • Kõvakettale salvestatud üksused/meedium

Uuendamine

Aktiveerige navigeerimissüsteem varasema jaotise "Praeguse kaardi versioon" juhiste järgi.

Ühendage auto USB-pessa USB-mälu.

Navigeerimissüsteem tuvastab saadaoleva uuenduse automaatselt, uuendamise ajal kuvatakse ekraanil protsessi edenemist protsentides.

Uuendamise alustamiseks valige Kinnita - ning tühistamiseks Tühista.

Valige Kinnita - Alustatakse uuendamist ja keskekraanil kuvatakse teavet protsessi edenemise kohta.

Ekraanil kuvatakse, kui ülekanne on lõpetatud. Sel hetkel eemaldage USB-mälu.

Korrake eelmises jaotises "Praeguse kaardi versioon" toodud etappe ja veenduge, et autosse edastati õiged kaardiandmed.

Katkestuses

Mis juhtub, kui...

Vastus

...teabe-/meelelahutussüsteem uuendamise ajal välja lülitatakse?

Protsess peatatakse ja jätkatakse süsteemi taasaktiveerimisel (nt mootori käivitamisel) poolelijäänud kohast uuesti.

...USB-mälu eemaldatakse enne uuenduse lõpuleviimist?

Protsess peatatakse ja USB-mälu taasühendamisel jätkatakse poolelijäänud kohast automaatselt.

Kui uuendamine katkeb, kuvatakse keskekraanil alati selgitav teade.

Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt või küsige (support.volvocars.com) Volvo edasimüüjalt.


Kas sellest oli abi?