Spetsifikatsioonid

Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

Selgitus

grammi CO2/km

liitrit/100 km

linnasõit

maanteesõit

kombineeritud sõit

manuaalkäigukast

Automaatkäigukast

Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

T5 AWD Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul. (B4204T23)

220

9,5

151

6,5

176

7,6

T5 AWD Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul. (B4204T23)

217

9,3

150

6,5

174

7,5

T6 AWD Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul. , Ei kehti 4 istmega autode puhul. (B4204T27)

229

9,8

162

7,0

186

8,0

T6 AWD Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul. , Ei kehti 4 istmega autode puhul. (B4204T27)

224

9,6

154

6,6

179

7,7

T6 AWD Kehtib 4 istmega autode puhul. (B4204T27)

-

-

-

-

-

-

D4 (D4204T14)

152

5,8

127

4,9

136

5,2

D4 AWD Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul. (D4204T6)

168

6,4

143

5,5

152

5,8

D4 AWD Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul. (D4204T6)

164

6,2

140

5,4

149

5,7

D5 AWD Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul. , Ei kehti 4 istmega autode puhul. (D4204T11)

168

6,4

143

5,5

152

5,8

D5 AWD Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul. , Ei kehti 4 istmega autode puhul. (D4204T11)

164

6,2

140

5,4

149

5,7

D5 AWD Kehtib 4 istmega autode puhul. (D4204T11)

-

-

-

-

-

-

Eelnevas tabelis loetletud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-isAmetikult kütusekulunäidud põhinevad standardiseeritud sõidutsüklitel laboritingimustes ("EÜ sõidutsüklid"), mis vastavad dokumentidele EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolli eesmärgil, siis on testide korratavusele märkimisväärsed nõuded. Sel eesmärgil sooritatakse testid põhjalikult ning üksnes auto põhifunktsioonidega (nt kliimaseade, raadio jne on välja lülitatud). Seetõttu ei ühti ametlikud näidud sõiduki tegeliku kasutusega. Määrused puudutavad "linna-" ja "maanteesõidu" tsükleid. "Linnasõidu" tsükli mõõtmine algab mootori külmkäivitusega. Sõitu simuleeritakse. "Maanteesõidu" tsüklis kiirendatakse ja pidurdatakse vahemikus 0-120 km/h(0-75 mph). Sõitu simuleeritakse. Kombineeritud sõidu ametlik väärtus (vt tabelit) on "linna-" ja "maanteesõidu" tsüklite tulemuste kombinatsioon, mis on vastavuses seaduslike nõuetega. CO2 emissioonid – mõlema sõidutsükli süsinikdioksiidi andmeid kogutakse ja analüüsitakse, mille põhjal saadakse CO2 emissioonid., standardiseeritud sõidutsüklitel, mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja on määratlenud mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest suuremad rattad, siis veeretakistus suureneb.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Isegi osa loetletud nõuannetest järgimine võib anda olulist kütusesäästu. Täiendavat teavet saad määrustest, millele viitabAmetikult kütusekulunäidud põhinevad standardiseeritud sõidutsüklitel laboritingimustes ("EÜ sõidutsüklid"), mis vastavad dokumentidele EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolli eesmärgil, siis on testide korratavusele märkimisväärsed nõuded. Sel eesmärgil sooritatakse testid põhjalikult ning üksnes auto põhifunktsioonidega (nt kliimaseade, raadio jne on välja lülitatud). Seetõttu ei ühti ametlikud näidud sõiduki tegeliku kasutusega. Määrused puudutavad "linna-" ja "maanteesõidu" tsükleid. "Linnasõidu" tsükli mõõtmine algab mootori külmkäivitusega. Sõitu simuleeritakse. "Maanteesõidu" tsüklis kiirendatakse ja pidurdatakse vahemikus 0-120 km/h(0-75 mph). Sõitu simuleeritakse. Kombineeritud sõidu ametlik väärtus (vt tabelit) on "linna-" ja "maanteesõidu" tsüklite tulemuste kombinatsioon, mis on vastavuses seaduslike nõuetega. CO2 emissioonid – mõlema sõidutsükli süsinikdioksiidi andmeid kogutakse ja analüüsitakse, mille põhjal saadakse CO2 emissioonid..

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i sõidutsüklitesAmetikult kütusekulunäidud põhinevad standardiseeritud sõidutsüklitel laboritingimustes ("EÜ sõidutsüklid"), mis vastavad dokumentidele EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolli eesmärgil, siis on testide korratavusele märkimisväärsed nõuded. Sel eesmärgil sooritatakse testid põhjalikult ning üksnes auto põhifunktsioonidega (nt kliimaseade, raadio jne on välja lülitatud). Seetõttu ei ühti ametlikud näidud sõiduki tegeliku kasutusega. Määrused puudutavad "linna-" ja "maanteesõidu" tsükleid. "Linnasõidu" tsükli mõõtmine algab mootori külmkäivitusega. Sõitu simuleeritakse. "Maanteesõidu" tsüklis kiirendatakse ja pidurdatakse vahemikus 0-120 km/h(0-75 mph). Sõitu simuleeritakse. Kombineeritud sõidu ametlik väärtus (vt tabelit) on "linna-" ja "maanteesõidu" tsüklite tulemuste kombinatsioon, mis on vastavuses seaduslike nõuetega. CO2 emissioonid – mõlema sõidutsükli süsinikdioksiidi andmeid kogutakse ja analüüsitakse, mille põhjal saadakse CO2 emissioonid., mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis loetletud kuluväärtused.

Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusekvaliteet on tegurid, mis võivad auto kütusekulu mõjutada.


Kas sellest oli abi?