Laste turvalisus

ISOFIX-i lasteistmete asukohatabel

Uuendatud 7/23/2018

Tabelis on näidatud, millised ISOFIX turvatoolid teatud kohtadesse ja kui suurte laste jaoks sobivad.

Turvatoolil peab olema heakskiit vastavalt määrusele UN Reg R44 ning automudel peab sisalduma tootja sõidukite loendis.

Märkus

Enne turvaistmete paigaldamist autosse lugege kindlasti läbi jaotis "Turvaistmed".

Kaal

Suurusklass ISOFIX kinnitussüsteemiga turvatoolidel on suuruse liigitussüsteem, mis aitab valida õiget tüüpi turvatooli. Suuruseklassi vt turvatooli sildilt.

Lapse turvatooli liik

Esiiste (välja lülitatud turvapadjaga) Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust).

Teine istmerida, äärmine iste

Teine istmerida, keskmine iste

Kolmas istmerida*

Rühm 0

maks. 10 kg

E

Seljaga sõidusuunas asetsev turvahäll

IL Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust). , Volvo soovitab: ISOFIX-i kinnitussüsteemiga fikseeritud Volvo turvahäll (tüübikinnitus E1 04301146). , XAsjakohane, kui autos pole ISOFIX-i tuge.

IL Volvo soovitab: ISOFIX-i kinnitussüsteemiga fikseeritud Volvo turvahäll (tüübikinnitus E1 04301146).

X

X

Rühm 0+

maks. 13 kg

E

Seljaga sõidusuunas asetsev turvahäll

IL Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust). , Volvo soovitab: ISOFIX-i kinnitussüsteemiga fikseeritud Volvo turvahäll (tüübikinnitus E1 04301146). , XAsjakohane, kui autos pole ISOFIX-i tuge.

IL Volvo soovitab: ISOFIX-i kinnitussüsteemiga fikseeritud Volvo turvahäll (tüübikinnitus E1 04301146).

X

X

C

Seljaga sõidusuunas lasteiste

D

Seljaga sõidusuunas lasteiste

Rühm 1

9 – 18 kg

A

Näoga sõidusuunas lasteiste

IL Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust). , Volvo soovitab kasutada selle rühma jaoks seljaga sõidusuunas paiknevat laste turvatooli. , XAsjakohane, kui autos pole ISOFIX-i tuge.

IL Volvo soovitab kasutada selle rühma jaoks seljaga sõidusuunas paiknevat laste turvatooli. , IUFVolvo soovitab kasutada selle rühma jaoks seljaga sõidusuunas paiknevat laste turvatooli.

X

X

B

Näoga sõidusuunas lasteiste

B1

Näoga sõidusuunas lasteiste

C

Seljaga sõidusuunas lasteiste

IL Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust). , XAsjakohane, kui autos pole ISOFIX-i tuge.

IL Volvo soovitab: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tüübikinnitus E5 04200).

X

X

D

Seljaga sõidusuunas lasteiste

IL: sobib konkreetsetele ISOFIX turvatoolidele. Need lapseturvatoolid võivad olla ette nähtud kasutamiseks teatavatel automudelitel, piiratud või pooluniversaalsetes kategooriates.

IUF: sobib näoga sõidusuunas olevatele ISOFIX-i laste universaalsetele turvasüsteemidele, mille kasutamine selle kaalurühma puhul on heakskiidetud.

X: ei sobi ISOFIX turvatoolidele.

Hoiatus

Ärge mitte kunagi pange last istuma kaassõitja istmele, kui auto on varustatud aktiveeritud turvapadjaga.

Märkus

Kui lapse turvaistmel i-SizeISOFIX suurusklass puudub, peab automudel kuuluma nende sõidukite loendisse, mille jaoks see turvaiste on lubatud.

Märkus

Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo edasimüüja poole, et küsida Volvo soovitusi turvaistmete i-SizeISOFIX kohta.


Kas sellest oli abi?