Laste turvalisus

Lasteistmed

Uuendatud 7/23/2018

Lapse paigutamine autosse ja kasutatav turvavarustus sõltuvad lapse kaalust ja pikkusest.

Lapsed peavad istuma mugavalt ja ohutult. Veenduge lasteistme õiges paigalduses ja kasutuses.

Vaata alltoodud joonistel kujutatud lapse turvatooli nõuetekohast paigaldamist.

Märkus

Laste turvavarustuse kasutamisel on tähtis lugeda kaasas olevaid paigaldamisjuhiseid.

Lasteistmete asukoht

Lapse turvatool ja turvapadi välistavad üksteist.

Lapse turvatool ja turvapadi välistavad üksteist.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, paigutage lapse turvatool/turvahäll alati teisele või kolmandale* istmereale. Kui Juhi kõrvalistmel on laps, võib ta avaneva turvapadja tõttu saada tõsiseid vigastusi.

Esiistmele võib laste turvatooli/turvahälli paigutada ainult siis, kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud.

Märkus

Laste autosse paigutamise eeskirjad riigiti erinevad. Kontrollige kohaldatavaid nõudeid.

Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Ärge asetage last juhi kõrvalistmele turvatooli, turvaistmele või seljaga sõidusuunas olevasse turvatooli, kui turvapadi on aktiveeritud.

Alla 140 cm pikkune inimene ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on aktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Turvatooli paigaldamine

Turvatooli paigaldamisel autosse pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

Hoiatus

Lapse turvaistmeid/-toole, millel on metallkinnitused või muu konstruktsioon, mis võiks jääda turvavöö pandla avamisnupu peale, ei tohi kasutada, sest need võivad põhjustada turvavöö pandla juhuslikku avanemist.

Ärge kinnitage lapse turvaistme rihmu istme horisontaalse reguleerimistala külge ega istme all olevate vedrude või juhikute ega talade külge. Teravad servad võivad rihmu vigastada.

Ärge laske lapse turvatooli ülemisel osal toetuda vastu tuuleklaasi.

Paigaldamine esiistmele

 • Veenduge, et kaasreisija turvapadi on välja lülitatud.
 • Kasutage üksnes Volvo soovitatavaid, universaalse heakskiiduga või pooluniversaalseid turvatoole (sh auto on lisatud tootja sõidukite loendisse).
 • ISOFIX -turvatooli saab paigaldada vaid siis, kui auto on varustatud ISOFIX -konsooli

  Tarvikud sõltuvad turust.

  tarvikuga.
 • Reguleerige iste kõige tagumisse asendisse. Kui turvatooli kasutatakse ka teisel istmereal, võite teha erandi. Sellisel juhul veenduge alati, et turvatool paigaldatakse tootja juhiste järgi.
 • Kui turvatoolil on alumised kinnitusrihmad, siis soovitab Volvo neid kasutada koos alumiste turvatooli kinnitustega

  Tarvikud sõltuvad turust.

  .
 • Turvatooli paigalduse lihtsustamiseks võib kasutada ISOFIX -juhikut.

Paigaldamine teisele istmereale

 • Kasutage üksnes Volvo soovitatavaid universaalse heakskiiduga

  Ei kehti keskmise istme puhul

  või pooluniversaalseid turvatoole. Jälgige, et auto oleks lisatud turvatoolide tootja sõidukiloendisse.
 • Keskmisele istekohale ei tohi paigaldada tugijalgadega turvatooli.
 • Äärmistel istekohtadel on ISOFIX -kinnitussüsteem ja need sobivad suurusele i-Size

  Varustus sõltub turust.

  .
 • Kõikidel istmetel on ülemised kinnituspunktid. Volvo soovitab turvatooli ülemised kinnitusrihmad tõmmata läbi peatoe ava enne nende pingutamist kinnituspunktis. Kui see pole võimalik, järgige turvatooli tootja soovitusi.
 • Kui autol on kolmas istmerida*, tuleb teine istmerida reguleerida kõige tagumisse asendisse. Kui turvatooli kasutatakse ka kolmandal real, võite teha erandi. Sellisel juhul veenduge alati, et turvatool paigaldatakse tootja juhiste järgi.
 • Kui turvatoolil on alumised kinnitusrihmad, ärge reguleerige turvatooli eestpoolt pärast rihmade alumisteste kinnitustesse fikseerimist. Kui turvatool võetakse autost ära, tuleb eemaldada ka alumised kinnitusrihmad.
 • Turvatoolide paigaldamisel ei tohi kasutada ISOFIX -juhikut.

Paigaldamine kolmandale istmereale*

 • Kasutage üksnes Volvo soovitatavaid, universaalse heakskiiduga või pooluniversaalseid turvatoole (sh auto on lisatud tootja sõidukite loendisse).
 • Kolmandale istmereale ei tohi paigutada tugijalgadega lasteistet.
 • Piisava ruumi tekitamiseks reguleerige vajadusel teist istmerida ettepoole. Kui ka teisele istmereale paigaldatakse turvatool, siis veenduge, et paigaldamisel järgitakse tootja juhiseid.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.

Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.

Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.


Kas sellest oli abi?