Turvapadjad

Juhi kõrvalistuja turvapadja* aktiveerimine/inaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Juhi kõrvalistuja turvapadja saab inaktiveerida, kui autole on lisatud lüliti, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Lüliti

Juhi kõrvalistuja koha turvapadja lüliti asub armatuurlaual juhi kõrvalistuja poolses otsas ja on ligipääsetav parempoolse esiukse avamisel.

Veenduge, et lüliti on vajalikus asendis.

ON ─ turvapadi on aktiveeritud ja täiskasvanud saavad ohutult kaassõitjaistmel istuda.
OFF ─ turvapadi on inaktiveeritud ja lapsed saavad ohutult kaassõitjaistmel istuda.

Hoiatus

Kui autole ei ole lisatud kaasreisija turvapadja aktiveerimise/inaktiveerimise lülitit, aktiveeritakse turvapadi alati.

Juhi kaasreisija turvapadja aktiveerimine

Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendist OFF (B) asendisse ON (A).

Juhiekraanil kuvatakse teade Reisija turvapadi seesPalun kinnitage.

Märkus

Kui kaassõitja turvapadi aktiveeritakse/deaktiveeritakse siis, kui süüteasend on I või madalam, kuvatakse juhiekraanil teade ja laekonsoolil süttib kuueks sekundiks märgutuli pärast auto elektrisüsteemi lülitatamist asendisse II.

Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

Katusekonsoolile ilmuv teade ja hoiatussümbol näitavad, et juhi kõrvalistuja turvapadi on aktiveeritud.

Hoiatus

Ärge asetage last juhi kõrvalistmele turvatooli, turvaistmele või seljaga sõidusuunas olevasse turvatooli, kui turvapadi on aktiveeritud.

Alla 140 cm pikkune inimene ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on aktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Juhi kõrvalistuja turvapadja inaktiveerimine

Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendist ON (A) asendisse OFF (B).

Juhiekraanil kuvatakse teade Reisija turvapadi väljasPalun kinnitage.

Märkus

Kui kaassõitja turvapadi aktiveeritakse/deaktiveeritakse siis, kui süüteasend on I või madalam, kuvatakse juhiekraanil teade ja laekonsoolil süttib kuueks sekundiks märgutuli pärast auto elektrisüsteemi lülitatamist asendisse II.

Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

Katusekonsoolile ilmuv teade ja sümbol näitavad, et juhi kõrvalistuja turvapadi on välja lülitatud.

Hoiatus

Üle 140 cm pikkused lapsed ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on desaktiveeritud.

Ärge lubage kellelgi juhi kõrvalistmel istuda siis, kui laekonsoolil põleb märgutuli, mis näitab, et turvapadi on välja lülitatud, ja ka siis, kui ekraanil kuvatakse samal ajal teade SRS turvapadiVajab kohe kooldust, Sõitke töökotta See tähendab, et süsteemis on tekkinud tõsine tõrge. Pöördu teenindusse niipea kui võimalik Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Oluline

Kui kaasreisija turvapadi on välja lülitatud, lülitub välja ka kaasreisija turvavöö elektriline pinguti.


Kas sellest oli abi?