Volvo On Call

Rakenduse Volvo On Call kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Volvo On Call (VOC) süsteemi on võimalik aktiveerida kumbagi katusel olevat nuppu vajutades või keskekraanilt vastavat valikut tehes. Keskekraanilt on võimalik valida ka täiendavaid sätteid.

Kui auto ohutussüsteem rakendub, näiteks õnnetuse korral, mille käigus rakenduvad turvapadjad ja turvavööde eelpingutid, siis käivitatakseVOC automaatselt. Auto ja VOC teeninduskeskuse vahel luuakse kontakt, seejärel saadetakse auto asukohta sobivat abi.

Aktiivsest teenusest annab märku sümbol keskekraanil.

Lae ja keskekraani nuppude ülevaadeKehtib Bluetoothiga autodele.

Lae ja keskekraani nuppude ülevaade

SOS nupp - hädaabikorras kasutamiseks

Manuaalse alarmi aktiveerimiseks hoidke katusel olevat SOS nuppu 2 sekundit all.

ON CALL nupp – autoprobleemide korral kasutamiseks

Teenuse aktiveerimiseks ning VOC keskusega ühenduse loomiseks hoidke katusel olevat ON CALL nuppu 2 sekundit all.

ON CALL nupu alternatiivid

Puudutage keskekraani telefonivaates valikut On call. Vajutage avanenud hüpikaknas nuppu Helista.

Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul, kaasa arvatud maanteeabi.

Teenuse tühistamine

Käivitatud teenuse saab tühistada 8 sekundi jooksul, kui vajutate keskekraanil Lõpeta kõne nuppu.

Sätted

Süsteemis kasutatavad suvandid ja seadistused valitakse keskekraanil.

Puudutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideVolvo On Call.

- Valige Aktiveeri , et aktiveerida teenus Volvo On Call ja selle tellimus. Enda tellimuse uuendamise ja süsteemi taasaktiveerimise jaoks võtke ühendust enda Volvo esindajaga.

– Valige Nupulukk ja määrake, millal SOS ja ON CALL nupud aktiveeritakse. Funktsioon tähendab, et nupud aktiveeritakse vaid siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II või siis, kui mootor töötab.


Kas sellest oli abi?