Audio ja meedia

Heli ja meedium

Uuendatud 7/23/2018

Heli- ja meediumisüsteem sisaldab meediumimängijat, raadiot ja telefoni Bluetooth -ühendust. Interneti-ühendusega autos saab teenuseid kuulata ka rakenduste kaudu.

Funktsioone saab juhtida häälkäskude või rooli klahvistiku ja keskekraani kaudu. Kõlarite ja võimendite arv oleneb auto helisüsteemist.

P5–1617–Overview infotainment

Ülevaade audiost ja meediast.

Süsteemi uuendamine

Heli- ja meediasüsteemi täiustatakse jooksvalt. Kui auto on Internetti ühendatud, saate optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks laadida alla uuendusi, vt jaotist "Süsteemiuuendused" ja support.volvocars.com.


Kas sellest oli abi?