Media player

TV* kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Käivitage TV

Avage rakendusevaates rakendus TV.

Valige kanal

Muutke kanalit või otsige teisi kanaleid

Teler otsib automaatselt parima leviga kanaleid.

Kuvatavate kanalite nimekirja muutmine

Vajutage Teek

Valige TV-kanalid, Lemmikud või Žanrid esitamine.

Valige soovitud kanal.

Valige kanal valitud loendist

Vajutage keskekraanil või roolinupul oleval <> valikul

Märge liigub loendis ühe koha võrra üles või alla

Raadiojaamasid saab vahetada ka keskekraanil.

Eelistused

Telekanalit on võimalik salvestada kui Lemmik:

Kanali lisamiseks lemmikute loendisse või selle eemaldamiseks valige .

Telekava

Telekanalite kava on saadaval kuni 48 tunni kohta.

Telekanalite kohta info saamiseks vajutage Juhend.

Märkus

Kui auto liigub riigi siseselt, näiteks ühest linnast teise, ei pruugi Lemmikud saadaval olla, kuna sagedus võis muutuda.

Telepildi formaadi muutmine

Pildivorming vajutamisega saate valida, millises formaadis telepilti näidatakse.

  1. Automaatne - telepilti näidatakse edastatavas formaadis.
  2. Automaatne täitmine - pilt muudetakse võimalikult suureks ilma servi lõikamata.

TV seadistused

Teatud seadistuste kuvamine on võimalik nii ülavaates kui ka siis, kui telerivaatamine toimub täisekraani režiimis.

Kui videopleier on täisekraanirežiimis või avate ülavaate ja valite SeadedMeediumTV, siis saate muuta järgnevat:

  • Esmane subtiitri vaikekeel
  • Esmane heli vaikekeel

Märkus

Süsteem toetab ainult MPEG2 või MPEG-4 formaate ning DVB-T/T2 standardit kasutatavate riikide TV kanalite vastuvõtmist. Süsteem ei toeta analoogtelevisiooni.


Kas sellest oli abi?