Raadio

Raadio ja meediumi hääljuhtimine

Uuendatud 7/23/2018

Raadio ja meediumipleieri hääljuhtimise käsud.

Video thumbnail

Video thumbnail

Puudutage valikut ja lausuge üks järgmistest käsklustest.

 • "Media" – käivitab meedia ja raadio dialoogiakna ja kuvab käskude näited.
 • "Play[artist]" - esitab valitud artisti muusikat.
 • "Play[loo pealkiri]" - esitab valitud loo.
 • "Play[loo pealkiri],[album]" - esitab valitud albumilt valitud loo.
 • "Play[TV kanali nimi]" - käivitab valitud TV kanali.
 • "Play[raadiojaam]" - alustab valitud raadiokanali esitamist.
 • "Tune to [sagedus]" - esitab valitud raadiosagedust antud lainealas. Kui ükski raadioallikas pole aktiivne, lülitutakse automaatselt FM-lainepikkusele.
 • "Tune to [sagedus][lainepikkus]" - alustab valitud sagedusalas valitud raadiosageduse esitamist.
 • "Radio" – lülitab sisse FM-raadio.
 • "Radio FM" – lülitab sisse FM-raadio.
 • "Radio AM" – lülitab sisse AM-raadio.
 • "DAB " – lülitab sisse DAB-raadio.
 • "TV" – alustab TV* esitamist
 • "CD" – alustab CD-lt *.taasesitamist.
 • "USB" – alustab USB-lt taasesitamist.
 • "iPod" – alustab iPod'ist taasesitamist.
 • "Bluetooth" – alustab taasesitust Bluetoothi abil ühendatud seadmest.
 • "Similar music" – esitab USB-seadmetelt esitatavale sarnast muusikat.

Kas sellest oli abi?