Telefon

Telefoni ühendamine/eraldamine

Uuendatud 7/23/2018

Ühendage, muutke või eraldage ühendatud telefon.

Telefoni automaatne ühendamine

Automaatselt saab ühendada kaks viimati ühendatud telefoni.

Aktiveerige telefonis Bluetooth-ühendus ja keerake süüde asendisse I.

Autos samal ajal Interneti-ühenduse loomiseks tuleb telefonis luua ühenduse jagamine (isiklik kuumkoht).

Valige vähemalt süüteasend I.

Telefon loob ühenduse.

Ühendage telefon käsitsi

Aktiveerige telefonis Bluetooth -ühendus.

Autos samal ajal Interneti-ühenduse loomiseks tuleb telefonis luua ühenduse jagamine (isiklik kuumkoht).

Avage telefoni alamkuva.

Ühendatud telefonid on loendis esitatud.

Puudutage ühendatava telefoni nime.

Telefon loob ühenduse.

Telefoni eraldamine

Lülitage telefonis Bluetooth -ühendus välja.

Kui telefon on auto levialast väljas, eraldatakse see automaatselt. Kui eraldamise ajal on telefonikõne pooleli, siis saab seda jätkata telefonis.

Telefoni vahetamine

Avage telefoni alamkuva.

Vajutage Muuda.

Kuvatakse saadaolevate Bluetooth -seadmete loend.

Puudutage ühendatavat telefoni.

Telefoni eemaldamine

Avage telefoni alamkuva.

Vajutage SeadedSideBluetooth.

Kuvatakse ühendatud Bluetooth -seadmete loend.

Puudutage eemaldatavat telefoni.

Puudutage valikut Eemalda seade ja kinnitage oma valik.

Telefon ei ole enam autoga ühendatud.


Kas sellest oli abi?