Keskekraan

Keskekraani kuvade vahel liikumine

Uuendatud 7/23/2018

Keskekraanil on viis põhikuva: avakuva, ülakuva, kliimakuva, rakenduste kuva ja funktsioonikuva. Ekraan lülitub automaatselt sisse, kui avatakse juhiuks.

Video thumbnail

Avakuva

Avakuva ilmub ekraani käivitamisel. See koosneb neljast alamkuvast: Navigatsioon, Meedium, Telefon ja täiendav alamkuva.

Rakenduse/funktsiooni vaates valitud rakendus/funktsioon käivitab avavaates vastava alamvaate. Näiteks FM-raadio käivitab alamvaate Meedium.

Täiendaval alamvaatel on näha viimati kasutatud rakendus/funktsioon, mis ei ole seotud ühegi ülejäänud kolme alaga.

Alamkuvad näitavad iga eri rakenduse lühiteavet.

Märkus

Auto esmakordsel kasutamisel puudub avakuva teatud alamkuvadel sisu.

Märkus

Vajutage avakuva tavarežiimis avalehenuppu. Ekraanil kuvatakse animatsioon, mis tutvustab, kuidas eri kuvasid avada.

Alamvaate laiendamine vaikerežiimis

P5-1507-Home screen default vs expanded view

Keskekraani alamkuva tavarežiim ja laiendatud režiim.

Alamkuva laiendamine

Puudutage ükskõik millist alamkuva kohta. Kui alamkuva on laiendatud, siis avakuva neli alamkuva ajutiselt kaovad. Ülejäänud kaks ikoonitakse ja kuvatakse vaid teatud teave.

Laiendatud vaate annab ligipääsu rakenduse põhifunktsioonidele.

Alamkuva sulgemine ja laiendamine

Alamkuva saab sulgeda neljal viisil.

  • Puudutage laiendatud alamvaate ülemist osa.
  • Puudutage muud alamvaadet (see alamvaade esitatakse laiendatud režiimis).
  • Vajutage avakuva nuppu keskekraani all.

Alamkuva avamine/sulgemine täisekraanirežiimis

Täiendavat alamkuva ja valiku Navigatsioon alamkuva saab avada täisekraanirežiimis, kus on rohkem teavet ja seadistusvalikuid.

Kui uus alamvaade avatakse täisekraanil, teavet muude alamvaadete kohta ei kuvata.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Rakenduse avamiseks täisekraanirežiimis vajutage sümbolit.

P5-1507-Icon-Navi exit fullscreen

Laiendatud režiimi naasmiseks vajutage sümbolit või ekraani allosas olevat avakuvanuppu.

P5-1507-Touch screen-button

Keskekraani avakuvanupp.

Alati on võimalik vajutada avakuvanuppu, et naasta avakuvale. Avakuva tavavaatele naasmiseks täisekraanirežiimis vajutage kaks korda avakuvanuppu.

Olekuriba

Auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu-/ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seonduv teave, kellaaeg ning pooleli oleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.

Ülakuva

P5-1617-Settings pane

Ülakuva on alla lohistatud.

Sakk asub ekraani ülaosas olekuriba keskel. Ülakuva avamiseks vajutage vahekaarti või lohistage ekraanil ülevalt alla.

Ülakuvalt pääseb juurde järgmistele jaotistele:

  • Seaded
  • Kasutusjuhend
  • Profiil
  • Auto salvestatud sõnumid.

Ülakuvalt lahkumiseks vajutage ülakuvast väljaspool asuval osal, avalehe nupul või vajutage ülakuva allosas ning lohistage ülespoole. Seejärel on alumine kuva jälle nähtaval.

Märkus

Ülakuva ei ole saadaval käivitamise/sulgemise ajal ning siis, kui ekraanil kuvatakse teade. Samuti pole see saadaval, kui kuvatakse kliimavaade.

Rakendusest ülakuvale suundumine

Lohistage ülakuva alla rakenduse (nt FM-raadio) töötamise ajal.

  • Vajutage nuppu FM-raadio seadistused – kuvatakse FM-raadioga seotud sätted.
  • Vajutage nuppu FMraadio juhend – kuvatakse FM-raadioga seotud artikkel.

See kehtib üksnes auto teatud rakenduste korral. Allalaaditud kolmandate isikute rakenduste puhul ei saa rakendusega seotud artikleid või sätteid avada.

Kliimavaade

Kliimariba on alati ekraani allosas nähtaval. Siin saab otse muuta kõige tavalisemaid kliimasätteid, nagu temperatuuri, istmesoojendust ja ventilaatori puhumiskiirust.

P5-1507-Icon-settings-climate

Vajutage kliimavaate avamiseks ning täiendavate kliimasätete nägemiseks kliimariba keskel olevat sümbolit.

P5-1507-Icon-close

Kliimavaate sulgemiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage sümbolit.

Rakenduste kuva

P5-1617-Application pane

Rakenduste kuva koos auto eri rakendustega.

Tõmmake sõrmega ekraanil paremalt vasakuleKehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas. , et siseneda avakuvalt rakenduste kuvale. Siin kuvatakse sllalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Teatud rakenduste korral kuvatakse lühiteave otse rakenduste vaates, nt lugemata tekstsõnumite hulk rakenduses Teated.

Rakenduse avamiseks vajutage seda. Seejärel avaneb seonduv alamvaade, nagu Meedium.

Olenevalt rakenduste arvust saab rakenduste kuvas allapoole kerida. Selleks tõmmake/lohistage sõrmega alt üles.

Rakenduse teisaldamiseks toimige järgmiselt.

Puudutage rakendust ja hoidke valikut all.

Kui rakendus on teisaldamiseks valmis, muutub see osaliselt läbipaistvaks ja suuremaks.

Seejärel lohistage rakendus soovitud kohta.

Märkus

Rakendusi ja auto funktsioone ei saa määrata juba kasutusel olevatesse pesadesse.

Avakuvale naasmiseks tõmmake ekraanil sõrmega vasakult paremaleKehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas. või vajutage avakuvanuppu.

Funktsioonide kuva

P5-15w46-Car functions pane

Eri autofunktsioonide nuppudega funktsioonide kuva.

Tõmmake sõrmega ekraanil vasakult paremaleKehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas. , et siseneda avakuvalt funktsioonide kuvale. Siin saate auto eri funktsioone (nt Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid* ja Parkimisabi*) sisse ja välja lülitada.

Olenevalt funktsioonide arvust saab ka kuvas allapoole kerida. Selleks tõmmake/lohistage sõrmega alt üles.

Kui rakenduste kuval tuleb rakenduse avamiseks sellel vajutada, siis funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks tuleb vastava funktsiooni nuppu vajutada. Mõned funktsioonid (päästikud) avavad vajutamisel uue akna.

Nagu rakenduste kuval, saab ka siin funktsioonide nuppe teisaldada ja neid sobivas järjestuses kuvada.


Kas sellest oli abi?