Keskekraan

Keskekraani ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Paljusid auto funktsioone saab keskekraanilt juhtida. Siin on esitatud keskekraan ja sellel tehtavad valikud.

P5-1546-Screens

Kolm keskekraani põhikuva. Funktsioonide või rakenduste kuva avamiseks tõmmake sõrmega vastavalt paremale või vasakule

Parempoolse rooliga autode puhul paiknevad vaated vastupidiselt.

.

Funktsioonide kuva – auto funktsioonid, mis aktiveeritakse/inaktiveeritakse vajutusega. Teatud funktsioonid toimivad päästikutena, mis tähendab, et avaneb aken võimalike sätetega. Näiteks Kaamera ja parkimisfunktsioonid.
Avakuva – esimene kuva, mis ekraani aktiveerimisel avaneb.
Rakenduste vaade – allalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse ikooni.
Olekuriba – auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu-/ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seotud teave, kellaaeg ning poolelioleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.
Ülakuva – ülakuva avamiseks lohistage sakk alla. Siin saab avada Seaded, Kasutusjuhend, Profiil ja auto salvestatud sõnumid.
Navigatsioon – kaardil liikumine, nt rakendusega Sensus Navigation*. Alamvaate suurendamiseks toksake seda.
Meedia – hiljuti seoses meediaga kasutatud rakendused. Laiendamiseks vajutage.
Telefon – avage see telefonifunktsiooni kasutamiseks. Laiendamiseks vajutage.
Lisade alamvaade – hiljuti kasutatud rakendused/autofunktsioonid, mis ei ole seotud ühegi teise alamvaatega. Laiendamiseks vajutage.
Kliimarida – teave ja toimingud temperatuuri, istmesoojenduse taseme ja ventilaatori puhumiskiiruse seadistamiseks. Täpsemate seadistusvalikutega kliimavaate kuvamiseks vajutage kliimavälja keskel olevat sümbolit.

Kas sellest oli abi?