Hooldus ja teenindus

Andmeedastus auto ja teeninduse vahel

Uuendatud 7/23/2018

Volvo teeninduses kuluva aja lühendamiseks edastage tõrkeotsingu andmed kohe, kui olete teenindusse jõudnud.

Kõige mugavam on andmeid edastada, kui valite keskekraani sätete kuval Ühenda saabumisel automaatselt.

Video thumbnail

Iga kord, kui auto kiirus on piisavalt aegalane, hakkab see otsima Wi-Fi võrku. Kui volitatud Volvo võrk (teeninduses) leitakse, kuvatakse keskekraanil teade või hüpikaken. (See ei kehti, kui loote ühenduse käsitsi, vt jaotist "Ühenduse loomine teenindusega käsitsi".)

Ühenduse loomine teenindusega automaatselt

Märkus

Et vältida juhi häirimist soovimatute ühenduspäringutega (nt kui autot pargitakse sagedasti volitatud Volvo võrguga teeninduse läheduses), lülitub ühendusrežiimi käsitsi lülitamise režiimi, kui juht keeldub viie päeva jooksul ühenduse loomisest kaks korda.

Juhipoolse kinnituseta

See suvand võimaldab tõrkeotsingu andmeid kõige mugavamalt saata. Auto loob ühenduse juhipoolset kinnitust küsimata.

Kui peatute teeninduses ja lülitate mootori käivitusnupuga välja, kuvatakse keskekraani ülaosas teade. Auto loob automaatselt ühenduse, kui juhiuks avatakse, v.a juhul, kui juht vajutab teates nuppu Tühista.

Juhipoolse kinnitusega

See suvand nõuab ühenduse loomisel juhipoolset kinnitust.

Kui peatute teeninduses ja lülitate mootori käivitusnupuga välja, avaneb keskekraanil hüpikaken. Kui juht vajutab hüpikaknas nuppu Ühenda, loob auto juhiukse avamisel automaatselt ühenduse. Kui juht ei tee midagi või vajutab hüpikaknas nuppu Katkesta , siis ühendust ei looda.

Ühenduse loomine teenindusega käsitsi

Käsitsi loob ühenduse teeninduse tehnik.

Ühendusrežiimi vahetamine

Ühenduse viisi saab muuta keskekraani sätete kuval.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideVolvo hooldusvõrgud.

Valige Ühenda saabumisel automaatselt, Küsi enne ühendamist või Ära ühenda ega küsi kunagi (käsitsi ühenduse loomine).


Kas sellest oli abi?