Hooldus ja teenindus

Auto ülestõstmine

Uuendatud 7/23/2018

Auto ülestõstmisel on oluline, et tungraud või teeninduse/garaaži tõstekonsoolid asuvad auto kerel ettenähtud punktides.

Õhkvedrustuse tasemekontrolliga* auto puhul tuleb õhkvedrustus enne auto tõstmist välja lülitada. Lülitage funktsioon välja keskekraani kaudu.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarVedrustus .

Valige Vedrust ja horisont. juht. deakt..

Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Muu tungraua kui Volvo soovitatava kasutamisel tuleb järgida tungrauaga kaasas olevaid juhiseid.

P5-1507 Hoisting points

Plastikkatte kolmnurgad märgivad tõstepunktide asukohti (märgitud punasega).

Kui auto tõstetakse üles töökoja tungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla. Veenduge, et töökoja tungraud asetseb nii, et auto ei saa sellelt maha libiseda. Veenduge, et tungraua alus on varustatud kummiplaadiga, et auto püsiks stabiilne ja see ei saaks kahjustada. Kasutage alati teljetugesid vms.


Kas sellest oli abi?