Side, kui auto on võrgus

Jagamine Wi-Fi hotspot'i kaudu.

Uuendatud 7/23/2018

Kui auto on loonud internetiühenduse, saab seda jagada, et võimaldada ka muudes seadmetesSee ei kehti, kui ühendus on loodud Wi-Fi abil. internetiühendust luua.

Video thumbnail
P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot

Võrguoperaator (SIM-kaart) peab toetama Interneti-ühenduse jagamist.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideAuto Wi-Fi pääsupunkt.

Puudutage valikut Võrgu nimi ja andke võrguühendusele nimi.

Puudutage valikut Parool ja valige parool, mis tuleb sisestada ühendatavates seadmetes.

Puudutage valikut Sagedusriba ja määrake andmete edastamise sagedus. Sagedusriba valik ei ole kõigis riikides saadaval.

Sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut Auto Wi-Fi pääsupunkt.

Kui Wi-Fi on varem ühendusviisina kasutuses olnud, kinnitage ühenduse muutmiseks valikut.

Nüüd saavad välisseadmed auto võrguga (Wi-Fi -pääsupunkt) ühenduse luua.

Märkus

Wi-Fi-pääsupunkti aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulusid võrguoperaatori poolt.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Ühendusolekut märgib keskekraani olekuribal olev sümbol.

Hetkel ühendatud seadmete kuvamiseks vajutage Ühendatud seadmed.


Kas sellest oli abi?