City Safety

City Safety, kui vältimismanöövrid on takistatud

Uuendatud 7/23/2018

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety juhti varem pidurdama hakkamisega.

City Safety aitab juhti hinnates pidevalt, kas autol on võimalik sooritada päästemanööver, kui aegalselt liikuv sõiduk või liikumatu sõiduk tuvastatakse liiga hilja.

P5-1617-s+v90 CitySafety Multi Target

Teie auto (1) "ei näe" võimalust vältida eespool olevat sõidukit (2) ja võib seetõttu varem pidurdada.

Teie auto
Aeglane/peatunud auto

City Safety ei sekku automaatse pidurdamisega seni, kuni juhil on endal võimalus kokkupõrget roolimismanöövriga vältida.

Kui aga City Safety eeldab, et päästmismanööver pole kõrval sõidurajal oleva liikluse tõttu võimalik, aitab funktsioon juhti, hakates automaatselt varem pidurdama.

Hoiatus

Funktsiooni City Safety võime teatud olukordades sekkuda on mõeldud abistamiseks ja ei tööta igas liiklus-, ilmastiku- või teeolus.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.


Kas sellest oli abi?