Kiirusepiiraja

Automaatse kiirusepiiraja aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Automaatse kiirusepiiraja funktsiooni (Automatic Speed Limiter - ASL) saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja (Speed Limiter - SL) lisana.

P5-1646-Knapp Automatisk fartbegränsare

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Automaatse kiirusepiiraja aktiveerimine

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirusepiirangu abi.

ASL lülitub ooterežiimi, nupul süttib roheline märgutuli ja juhiekraanil kuvatakse spidomeetri kesksel liiklusmärgi sümbol.

Vajuta rooli nuppu .

ASL aktiveerub auto kehtiva liikumiskiirusega.

Automaatse kiirusepiiraja deaktiveerimine

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiiruse liiklusmärkide abi.

ASL lülitatakse välja ja nupp muutub HALLIKS - SL aktiveeritakse.

Hoiatus

Lülitades ASL-i ümber SL-le, ei järgi auto enam märgitud kiiruspiiri vaid maksimaalset mällu talletatud kiirust.


Kas sellest oli abi?