Tutvuge oma juhendiga

XC90
2017

Kohanduv kiirusehoidik

14 Tulemused

Kohanduva kiirushoidja* või Pilot Assist* möödasõidu abi

Kohanduv kiirushoidja (Adaptive Cruise Control - ACC) või Pilot Assist abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Kohanduva kiirushoidiku aktiveerimine ja käivitamine*

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise ControlACC) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Radariüksus

Radarandurit kasutatakse erinevate juhti abistavate süsteemide poolt ning selle ülesandeks on teiste sõidukite märkamine.

Sihtpunkti muutmine ja automaatne pidurdamine kohanduva kiirushoidikuga

Koostöös automaatkäigukastiga suudab kohanduv kiirusehoidik (Adaptive Cruise Control - ACC ) muuta eessõitjat ja pidurdamist teatud kiirustel.

Kohanduva kiirusehoidiku* sümbolid ja sõnumid

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga (Adaptive Cruise ControlACC) seotud eri sümboleid ja teateid.

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku* vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CC) ja ACC vahel.

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise Control - ACC) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduva kiirushoidiku* deaktiveerimine/aktiveerimine

Kohanduvat kiirushoidikut (Adaptive Cruise Control - ACC) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidikut uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidiku piiratus*

(Adaptive Cruise Control - ACC) võib olla mõnes situatsioonis piiratud.

Kaamera

Kaamerat kasutatakse mitmete juhiabi süsteemide jaoks ning selle ülesanneteks on näiteks sõiduradade ja liiklusmärkide tuvastamine.

Radari piirangud

Radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.

Kohanduva kiirushoidiku* ajavahe seadistamine

Kohanduvale kiirushoidikule (Adaptive Cruise Control -ACC) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.

Kohanduva kiirushoidiku* kiiruse haldamine

Kohanduvale kiirushoidikule (Adaptive Cruise Control -ACC) on võimalik määrata erinevaid kiirusi.

Kaameraüksuse piirangud

Kaameraüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.