Kohanduv kiirusehoidik

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise Control - ACC) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduvat kiirushoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteel.

P5-1507-CitySafety Princip

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe eespool sõitva sõidukiga. Kui kaamera ja radar tuvastavad teie ees aeglasemalt liikuva sõiduki, kohandatakse kiirust automaatselt, et säilitada määratud pikivahet. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

Hoiatus

Kohanduv kiirusehoidik on abisüsteem, mis ei suuda hallata kõiki liiklus-, ilma- ja teeolusid.

Juht peab alati jälgima liiklusolusid ning sekkuma, kui kohanduv kiirusehoidik ei säilita sobivat kiirust või sobivat pikivahet.

Tutvuge kasutusjuhendi kõigi kohanduvat püsikiirushoidikut käsitlevate jaotistega, et olla kursis selle piirangutega.

Vastutus ohutu pikivahe ja kiiruse säilitamise eest lasub alati juhil, ka siis, kui kohanduv püsikiirushoidik on kasutusel.

Kohanduv kiirushoidja reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Koos püsikiirushoidikuga toimides teevad pidurid tavaliselt vaikset müra. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järgnev kehtib automaatkäigukastiga autodele.

  • Kohanduv kiirushoidja suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni 200 km/h (125 mph).

Järgnev kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

  • Kohanduv kiirusehoidik suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h(20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h(125 miili tunnis).

Hoiatus

Adaptiivne püsikiirushoidik ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.

Adaptiivne kiirusehoidik ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi, samuti näiteks väikeste sõidukite, näiteks jalgratta või mootorratta, korral. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.

Ärge kasutage adaptiivset kiirushoidikut näiteks linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Oluline

Adaptiivse püsikiirushoidiku komponente võib hooldada ainult töökojas - soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

P5-1617-ACC reglage

Funktsioonide nupud ja sümbolid

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Suurendab liikumiskiirus või lülitab kohanduva kiirusehoidiku välja ja taastab salvestatud liikumiskiiruse ning pikivahe
Käivitage kohanduv kiirushoidja ning salvestage hetkel valitud kiirus või lülitage kohanduv kiirushoidja välja.
Vähendab talletatud kiirust
Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Sihtsõiduki märgutuli: ACC tuvastas ees liikuva sõiduki ja järgib seda määratud pikivahega
Pikivahet tähistav sümbol

Kui auto on varustatud kohanduva kiirusehoidikuga, saab juht funktsioone CC ja ACC ümber lülitada – vt jaotist "Kiirusehoidiku ja kohanduva kiirusehoidiku vahetamine".

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik

Sõidukiiruste näidud

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Salvestatud kiirus
Ees liikuva sõiduki kiirus.
Teie auto kehtiv liikumiskiirus.

Liiklusoludest sõltuvate sümbolite eri kombinatsioonide nägemiseks vt jaotist "Kohanduva kiirushoidja sümbolid ja teated".

Kokkupõrkeohu hoiatus

P5-1546-Pilot Assist Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse hoiatustuli esiklaasil

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Kohanduv kiirushoidja kasutab piduripedaali pidurdusvõimest ligikaudu 40%. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui kohanduv kiirushoidja seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Märkus

Esiklaasil olevat teavet võib olla raske näha tugevas päikesevalguses ja päikeseprille kandes.

Hoiatus

Kohanduv kiirushoidik hoiatab juhti vaid anduri poolt tuvastatud sõidukite eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vajaduse korral.

Esiklaasi ekraan*

P5-1507 HUD collision warning

Kokkupõrkehoiatuse sümbol esiklaasil

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Kui auto varustusse kuulub esiklaasi ekraan, siis ilmub sinna vilkuv sümbol.

Märkus

Esiklaasil olevat teavet võib olla raske näha tugevas päikesevalguses ja päikeseprille kandes.


Kas sellest oli abi?