Libisemisvastane süsteem

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi spordirežiim

Uuendatud 7/23/2018

Elektrooniline stabiilsussüsteem (Electronic Stability ControlESC) aitab juhil külglibisemist vältida ja parandab auto veojõudu.

ESC süsteem on alati aktiveeritud – deaktiveerimine ei ole võimalik. Juhil on siiski võimalus valida sportrežiim, mis lisab auto juhtimisele sportlikkust.

Sportrežiimis tuvastab ESC-süsteem, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne ESC sekkumist ja auto liikumise stabiliseerimist.

Näiteks siis, kui juht katkestab kontrollitud külglibisemise gaasipedaali vabastamise näol, sekkub ESC süsteem ja stabiliseerib auto liikumise.

Sportrežiimis saavutatakse maksimaalne veojõud ka siis, kui auto on kinni jäänud või kui sõidetakse lahtisel pinnasel, näiteks liivas või sügavas lumes.

Sportrežiimi valimine/tühistamine

P5-1507-Knapp Antisladd ESC Off/Sportläge

Spordirežiim aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu ESC sportrežiim.

Spordirežiimi aktiveerimisel/deaktiveerimisel on nupu märgutuli roheline/hall.

P5-1507 Symbol ESC sport

Juhiekraanil märgitakse sportrežiim põleva sümboliga, kuni funktsiooni välja lülitatakse või mootor seisatakse. Mootori järjekordsel käivitamisel lülitub ESC süsteem tagasi tavarežiimi.

Sportrežiimi piirangud

Kui kiirusepiiraja, püsikiirushoidja või kohanduva püsikiirushoidja mõni funktsioon on aktiveeritud, siis ESC sportrežiim ei toimi.


Kas sellest oli abi?