Tutvuge oma juhendiga

XC90
2017

Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

13 Tulemused

Kohanduva kiirushoidja* või Pilot Assist* möödasõidu abi

Kohanduv kiirushoidja (Adaptive Cruise Control - ACC) või Pilot Assist abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Valiku Pilot Assist* aktiveerimine ja käivitamine

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

Radariüksus

Radarandurit kasutatakse erinevate juhti abistavate süsteemide poolt ning selle ülesandeks on teiste sõidukite märkamine.

Funktsiooni Pilot Assist* ajaintervalli määramine

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.

Pilot Assist*

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Pilot Assist piirangud*

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Pilot Assist* deaktiveerimine/aktiveerimine

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

Kaamera

Kaamerat kasutatakse mitmete juhiabi süsteemide jaoks ning selle ülesanneteks on näiteks sõiduradade ja liiklusmärkide tuvastamine.

Radari piirangud

Radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.

Eessõitja ja automaatse pidurdamise muutmine funktsiooniga Pilot Assist*

Koostöös automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist muuta eessõitjat ja pidurdamist teatud kiirustel.

Funktsiooni Pilot Assist* kiiruse haldamine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Kaameraüksuse piirangud

Kaameraüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.