Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada sõidurea hoidmise süsteemi sümboleid ja teateid.

juhi ekraanil olevad sümbol

P5-1507-Symbol-LDW/LKA På+Tillgänglig

Sõidurea abisüsteemi kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Tillgänglig

Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on valged.

Sõidurea abi skannib ühte või mõlemat sõidurea joont.

Pole saadaval

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Otillgänglig

Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on hallid.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - Varning/Styrning

Rooliabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on värvilised.

Sõidurea hoidmise süsteem märgib, et süsteem annab hoiatuse ja/või püüab autot tagasi sõiduritta juhtida.

Sümbolid ja teated

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

Juhtimisseade LKA ei tööta, kui sõidukijuht ei hoia roolist kinni. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

LKA lülitub ooterežiimi, kuni juht uuesti autot roolima hakkab.


Kas sellest oli abi?