Alkolukk

Alkoluku alistamine*

Uuendatud 7/23/2018

Hädaolukorras ning alkoluku rikke korral on võimalik alkoluku süsteemi sillata ning atuoga siiski sõita.

Vastava alkoluku kaudu deaktiveerimiseks vt vastavaid juhiseid.

Alistamisfunktsiooni (Bypass) aktiveerimine

Märkus

Kõik vahelejätu aktiveerimised logitakse ja salvestatakse alkoluku juhtseadme mällu. Vahelejättu ei saa tagasi võtta.

Ekraanil kuvatakse teade Puhuge alkolukkuJätta vahele?.

Valige alistamine, milleks vajutage rooli parempoolsel klahvistikul nuppu O.

Alkolukk on nüüd alistatud ja auto saab käivitada.

Enne teenindamist võimalike alistamiste arv määratakse alkoluku installimise ajal.


Kas sellest oli abi?