Käigukast

Käigukangilukustus

Uuendatud 7/23/2018

Käigukangilukk takistab automaatkäigukastis käikude juhuslikku vahetumist.

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

p5-1507-gear shift lock

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt liigutada. Teised asendid lukustatakse ning neid saab vabastada käigukangil oleva lukustusnupu abil.

Käigukangi nupu allavajutamisel saab käigukangi liigutada asendite P, R, N ja D.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatsel käigukangilukustusel on spetsiaalsed ohutussüsteemid.

Seisuasendist – P

Käigukangi liigutamiseks asendist P vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Neutraalasendist – N

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Deaktiveerida automaatne käigukangilukustus

P5-1507-gear shift lock deactivate

Kui autoga ei saa sõita näiteks tühja aku tõttu, tuleb käigukang viia asendisse N, et autot saaks liigutada.

Tõstke salongis käigukangi ees olev kummimatt üles. Leidke salongi põrandalt vedrunupuga auk.

Vajutage väike kruvikeeraja auku ja hoidke seda all.

Viige käigukang asendisse N ja vabastage nupp.

Seadke kummimatt kohale tagasi.


Kas sellest oli abi?