Pidurid

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal

Uuendatud 7/23/2018

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal (Auto Hold), tähendab, et kui auto näiteks valgusfoori taga või ristmikul seisab, võib juht piduripedaali vabastada ja pidurdamine jätkub endiselt.

Funktsioon

Kui auto on peatunud, aktiveeritakse pidurid automaatselt. Funktsioon võib auto paigalhoidmiseks kasutada kas jalgpidurit või seisupidurit. Funktsioon toimib kõigi kallete puhul. Kui vajutate gaasipedaali uuesti, siis pidurid vabastatakse.

Kallakul peatumisel vajutage piduripedaali enne vabastamist harjumuspärasest tugevamalt, veendumaks et auto kindlasti ei veereks.

Seisupidur rakendatakse siis, kui juht lülitab mootori välja ja auto on paigal.

Automaatne inaktiveerimine

Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt järgmistel juhtudel:

  • kui juhi uks avatakse ja turvavöö vabastatakse;
  • käigu asendis N.

Automaatpiduri lüliti

P5-1507-Auto hold brake button

Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Aktiveerige või inaktiveerige funktsioon Auto Hold tunnelkonsoolis asuva lülitiga. Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see uuesti aktiveeritakse.

P5-1507 Symbol Auto hold

Kui funktsioon on aktiivne ja hoiab autot piduripedaaliga paigal (A-sümbol põleb), tuleb funktsiooni deaktiveerimiseks piduripedaal ja nupp korraga alla vajutada.

Kui funktsioon on välja lülitatud, jääb mägipiduri funktsioon (HSA) aktiivseks, et vältida ülesmäge sõidu alustamisel auto tagasiveeremist.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Sümbol

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol Auto hold

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse piduripedaali.

P5-1507 Symbol Park brake

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse seisupidurit.


Kas sellest oli abi?