Kütteseade

Seisukütteseade*

Uuendatud 7/23/2018

Seisukütteseadmega saab salongis enne sõitma asumist paraja temepratuuri seada.

Seisukütteseade on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Seisusoojendi käivitub automaatselt, kui vajatakse lisasoojust või aktiveeritakse seisukliima eelsoojendus*.

Kui õige temperatuur on seatud või taimeriga määratud aeg või kütteseadme maksimaalne tööaeg on täis, lülitub seade automaatselt välja.

Soojendi maksimaalne tööaeg on 40 minutit.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et käivitusaku oleks piisavalt laetud.

Oluline

Seisukütteseadme korduv kasutamine koos lühikeste sõitudega võib akut tühjendada ja raskendada käivitamist.

Kui kütteseadet kasutatakse regulaarselt, tuleb autoga sõita sama kaua, kui kütteseadet on kasutatud. Nii tagate, et aku laetakse sama koguse energiaga, mida seisukütteseade on tarbinud. Seisukütteseadet kasutatakse korraga kuni 40 minutit.

Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Hoiatus

Kui tunnete kütuse lõhna, näete ebatavaliselt palju suitsu või kostab seisukütteseadmest tavatut müra, lülitage kütteseade välja ja eraldage võimaluse korral kaitse. Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.


Kas sellest oli abi?