Õhujaotus

Kliimaseadme sisselülitamine/väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Õhukonditsioneeri sisse-/väljalülitamine

P5-1507–Climate–Button AC

Õhukonditsioneeri nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage KLS.

Õhukonditsioneer lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

Märkus

Õhukonditsioneeri optimaalse töö tagamiseks sulgege kõik külgaknad ja panoraamkatuseluuk*.

Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.

Kolmanda istmerea kliimaseadme sisse-/väljalülitamine*

P5-1507–Climate–Button rear AC

Õhukonditsioneeri nupp kliimakuva sakil Tagakliima.

Avage keskekraanil kliimavaade ja valige vahekaart Tagakliima.

Vajutage 3. rea kliima.

Õhukonditsioneer lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

Märkus

Kolmanda istmerea kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui peamine kliimaseade on välja lülitatud või kui teise istmerea kliimaseade* on välja lülitatud.

Kolmanda istmerea kliimaseadme sisse-/väljalülitamine mootori käivitamisel*

Kolmanda istmerea kliima puhul (neljavööndilise kliima korral*) saab määrata, kas kolmanda rea kliimaseade lülitatakse mootori käivitamisel sisse või välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Mootori käivitamisel kolmanda istmerea kliimaseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige 3. istmerea kliima käivit. sisse.


Kas sellest oli abi?