Salongi kliimajuhtseadmed

Kliima automaatne reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Automaatreguleerimisega kliima tähendab seda, et kliimasüsteem juhib automaatselt eri kliimafunktsioone.

Automaatreguleerimine juhib automaatselt õhu ringlemist, temperatuuri ja jaotust.

P5-1507–Climate–Button AUTO

Automaatreguleerimise nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage põgusalt või hoidke all nuppu AUTO.

Temperatuuri ja ventilaatori puhumistaset muudetakse olenevalt lühikesest või pikast vajutusest.

  • Lühike vajutus taastab automaatselt reguleeritava kliimaseadme eelmised sätted.
  • Pikk vajutus - valitakse vaikeseaded: 22 °C / 72 °F ja tase 3 (tase 2 tagaistmel

    Neljavööndilise kliimaga autodel*.

    ).

Kliima automaatne reguleerimine lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.


Kas sellest oli abi?