Alarm

Alarm*

Uuendatud 7/23/2018

Alarm käivitub näiteks autosse sissetungimise korral.

Aktiveeritud alarm käivitub, kui:

 • uks, kapott või tagaluuk avatakse

  Kehtib mõnes riigis.

 • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
 • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
 • aku kaabel on lahti või
 • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.
P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Kui alarmsüsteemis on rike, ilmub juhiekraanile sümbol ja teade Alarmsüsteemi rikeVajab hooldust. Sel juhul pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.

Märkus

Liikumisandurid aktiveerivad signalisatsiooni, kui salongis avastatakse liikumine – andurid reageerivad ka õhu liikumisele. Seega võib häiresignaal sisse lülituda, kui autoaknad või panoraamkatus* on avatud või kasutatakse salongi kütteseadet.

Selle vältimiseks: Sulgege aken/panoraamkatus, kui autost lahkute. Kui kasutate statsionaarset seisukütteseadet (või eraldi soojapuhurit), ärge suunake õhuvoogu salongis ülespoole. Võite kasutata ka vähendatud alarmitaset – vaadake allpool selles artiklis olevat jaotist.

Alarmi aktiveerimine

Lukustage auto ja lülitage signalisatsioon sisse järgmiselt.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu
 • Puudutage ukse välisel käepidemel märgitud ala

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon (Passive Entry*)

  või
 • vajutage tagaluugil oleva kummiga kaetud surveplaadile

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon (Passive Entry*)

  .

Kui autol on elektriline tagaluuk, saab tagaluugi allservas olevat nuppu kasutada ka auto lukustamiseks ja signalisatsiooni sisselülitamiseks.

Alarmi deaktiveerimine

Avage auto lukust ja lülitage signalisatsioon välja järgmiselt.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustus avamise nuppu
 • Haarake ühe ukse käepidemest

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon (Passive Entry*)

  või
 • vajutage tagaluugil oleva kummiga kaetud surveplaadile

  Kehtib üksnes autodele, millel on võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon (Passive Entry*)

  .

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi lukust avamise nuppu või keerake auto süüde asendisse I (keerake nupp asendisse START ja vabastage).

Märkus

 • Pidage meeles, et auto lukustamisel käivitub alarm.
 • Kui mõni autouks seestpoolt avatakse, lülitub alarm sisse.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle, teeb süsteem järgmist.

 • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse.
 • Kõik suunatuled vilguvad 5 minutit või kuni alarm välja lülitatakse.

Kui häire aktiveerimispõhjust ei lahendata, korratakse häiretsüklit kuni 10 kordaKehtib teatud turgudel..

Lukustuse ja signalisatsiooni märgutuli

P5-1507 Security LED (Larmindikator)

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

 • LED ei põle – signalisatsioon on välja lülitatud.
 • LED vilgub iga kahe sekundi järel – signalisatsioon on sisse lülitatud
 • Pärast alarmi väljalülitamist vilgub LED kiiresti kuni 30 sekundit või kuni süüte asendiks on valitud I, milleks tuleb käivitusnupp asendisse START keerata ning seejärel vabastada − alarm on rakendunud.

Vähendatud alarmitase

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.

Lülitage liikumis- ja kallutusanduri välja, et vältida alarmi tahtmatut vallandumist nt siis, kui jätate koera lukustatud autosse või auto transportimisel praamil. Protseduur on sama, mis sundlukustuse ajutise isoleerimise puhul.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Vajutage keskekraani funktsioonivaates korduvalt nuppu Piiratud valve, et lülitada liikumis- ja kallutusandurite töö ajutiselt välja.

Lisateavet vt jaotisest "Sundlukustus".


Kas sellest oli abi?