Kaugjuhtimispult-võti

Juhiprofiili valimine

Uuendatud 7/23/2018

Auto avamisel valitakse viimati kasutatud juhiprofiil. Pärast auto avamist saab juhiprofiili muuta.

Kui keskekraan on käivitunud, näidatakse valitud juhiprofiili ekraani ülaosas. Auto järgmisel avamisel aktiveeritakse viimati kasutatud juhiprofiil. Kui kaugjuhtimispult on juhiprofiiliga seotud, valitakse auto käivitamisel just see. Vt jaotist "Kaugjuhtimispuldi sidumine juhiprofiiliga".

Juhiprofiili muutmiseks on kaks moodust.

Options 1:

Kui keskekraan on käivitunud, puudutage selle ülaosas näidatava juhiprofiili nime.

Ilmub valitavate juhiprofiilide loend.

Valige soovitud juhiprofiil.

Vajutage Kinnita.

Juhiprofiil valitakse ning süsteem laadib uue juhiprofiili seaded.

Options 2:

Lohistage keskekraani ülakuva alla.

Vajutage Profiil.

Kuvatakse esimese valiku loend.

Valige soovitud juhiprofiil.

Vajutage Kinnita.

Juhiprofiil valitakse ning süsteem laadib uue juhiprofiili seaded.


Kas sellest oli abi?