Kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult

Uuendatud 7/23/2018

Kaugjuhtimispult lukustab uksed ja tagaluugi ning avab need lukust. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

16w17 - SPA - Remote Keys overview both variants

Kaugjuhtimispult (vasakul) ja nuputa võtmesilt (paremal) (Key Tag).

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on standardina võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start). Auto käivitamiseks peab võti paiknema salongi esiosas, nt juhi taskus või keskkonsooli topsihoidikus tunnelkonsoolis. Vt jaotist "Mootori käivitamine".

Valikuna on saadaval ka uste ja tagaluugi võtmevaba lukustamine / lukust avamine (Passive Entry*). Võtme tööraadius on ligikaudu 1,5 meetrit (vaadatuna juhiukse juurest) ja ligikaudu 1 meeter (vaadatuna tagaluugi juurest). Vt jaotist "Kaugjuhtimispuldi tööpiirkond".

Võtmeta käivitamise, lukustamise/lukust avamise süsteemi kaugjuhtimispult võib süsteemi toimimiseks ja auto käivitamiseks paikneda salongis suvalises kohas või pakiruumis.

Autoga koos tarnitud igat kaugjuhtimispuldiga võtit saab siduda juhiprofiiliga, kasutades kohandatud sätteid. Kui kasutatakse konkreetse profiiliga võtit, siis auto sätted kohanduvad vastavalt selle profiili seadistusele. Vt jaotist "Juhiprofiilid".

Nuputa võti (võtmesilt) (Key Tag)

Võtmevaba lukustamise süsteemiga* autod on varustatud ka veidi väiksema ja kergema nuputa võtmega (Key Tag). Käivitamise, lukustamise ja lukust avamise korral toimib see sarnaselt tavalisele kaugjuhtimispuldile. Siiski pole see varustatud eraldatava võtmega ning selle patareid ei saa vahetada. Uue võtme saab tellida volitatud Volvo töökojast.

Lisavõtmete tellimine

Auto tarnitakse kahe kaugjuhtimispult-võtmega - tarnele lisandub üks võtmesilt, kui auto on varustatud võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemiga*. Võimalik on tellida lisavõtmeid. Ühele autole saab programmeerida kuni kaksteist võtit. Lisavõtmete tellimisel lisatakse ka täiendavad juhiprofiilid – üks iga kaugjuhtimispuldi kohta. See kehtib ka võtmesildi kohta.

Kui võti kaob, vt jaotist "Kaugjuhtimispuldi kadumine".

Kaugjuhtimispuldi nupud

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Kaugjuhtimispuldil on neli nuppu – üks vasakul ja kolm paremal.

  Lukustamine – nupu vajutamisel lukustatakse kõik uksed ja tagaluuk ning aktiveeritakse signalisatsioon*. Kõigi akende ja panoraamkatuse* samaaegseks sulgemiseks hoidke nuppu all. Vt "Väljast lukustamine/avamine" ja "Seest lukustamine/avamine".
  Lukust avamine – nupu vajutamisel tehakse uksed ja tagaluuk lukust lahti ning signalisatsioon lülitatakse välja. Ühe pikema vajutusega saab avada kõik aknad ühel ajal (nimetatakse ka üldise avamise funktsiooniks).

Seda kasutatakse nt kuuma ilma korral salongi kiireks õhutamiseks.

. Vt "Väljast lukustamine/avamine".
  Tagaluuk – avatakse üksnes tagaluugi lukk ja lülitatakse välja alarm. Elektriliselt juhitava tagaluugiga autol* avaneb automaatselt pärast nupu allhoidmist. Kui nuppu all hoida, sulgub ka tagaluuk – kostab hoiatussignaal. Vt jaotist "Elektrilise tagaluugi kasutamine".
  Häirefunktsioon – kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras. Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit all või vajutage seda 3 sekundi jooksul kaks korda. Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt kolme minuti möödumisel välja.

Hoiatus

Kui keegi jääb autosse, siis veenduge, et elektrilised aknad ja katuseluuk ei saa voolu. Selleks võtke kaugjuhtimispult autost lahkumisel alati kaasa.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispuldi/Key Tag autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult/Key Tag deaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Deaktiveeritud võti aktiveeritakse auto lukust avamisel uuesti.

Sidetõrked

Elektromagnetväljad ja -kiirgus võivad kaugjuhtpuldi võtmevaba käivitamise ja lukustamise/lukust avamise* funktsioonide tööd häirida.

Märkus

Vältige kaugjuhtimispuldi hoidmist metallist esemete või elektrooniliste seadmete, näiteks mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või nende laadijate läheduses - eelistatavalt mitte lähemal kui 10-15 cm.

Kui töö on jätkuvalt häiritud, kasutage kaugjuhtimispuldi võtit ja asetage alarmi väljalülitamiseks võti auto tagavaralugejasse topsihoidikus. Vt "lukustamine/lukust avamine eraldatava võtmega".

Märkus

Kui te hoiustate kaugjuhtimispulti topsihoidikus, veenduge, et topsihoidikus ei oleks teisi võtmeid, metallist esemeid või elektroonikaseadmeid (näiteks mobiiltelefone, tahvelarvutieid, sülearvuteid ega nende laadijaid). Kui topsihoidikus on mitu autovõtit, võivad tekkida häired.

Kaugjuhtimispuldi kaotamine

Kaugjuhtimispult-võtme kaotamise korral tuleb võtme koopia tellida teenindusest - soovitatavalt Volvo esindusteenindusest. Selleks tuleb ülejäänud kaugjuhtimispult-võtmed esindusse tuua. Varguseriski vältimiseks tuleb kadunud võtme kood süsteemist kustutada.

Antud auto jaoks registreeritud võtmete arvu on võimalik kontrollida keskekraani ülavaates.


Kas sellest oli abi?