Lukustamine/lukust avamine

Privaatlukustuse kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Kindalaeka ja tagaluugi saab lukustada (nn privaatsuskaitselukk) näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms.

Märkus

Auto peab olema vähemalt süüterežiimis I, et privaatlukustusfunktsioon aktiveeruks.

P5-1646-x90-function button private locking

Privaatlukustuse funktsiooninupp. Olenevalt lukustuse olekust, kuvatakse Eralukk avatud või Eralukk lukus.

Enne esmakordset kasutamist sisestage turvakood

Turvakood tuleb valida funktsiooni esmakordsel kasutamisel. Turvakoodi saab kasutada privaatlukustuse deaktiveerimiseks, kui valitud PIN-kood on kadunud või unustatud. Turvakood toimib kõigile privaatlukustusfunktsioonidele seatud PIN-koodide PUK-koodina.

Hoidke turvakoodi turvalises kohas.

Turvakoodi saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates või ülavaates.

  • Puudutage funktsioonivaates nuppu Eralukk.

Või:

  • Puudutage ülavaates Seaded. Puudutage My CarLukustamine ja valige Eralukk.

Avaneb hüpikaken.

Sisestage soovitud turvakood.

Turvakood salvestatakse. Nüüd saab privaatlukustuse aktiveerida.

Kui süsteem on nullitud, tuleb ülal kirjeldatud toimingut korrata.

Privaatlukustuse aktiveerimine

Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates või ülavaates.

  • Puudutage funktsioonivaates nuppu Eralukk.

Või:

  • Puudutage ülavaates Seaded. Puudutage My CarLukustamine ja valige Eralukk.

Avaneb hüpikaken.

Sisestage kindalaeka ja tagaluugi luku avamiskood ja vajutage nuppu Kinnita.

Kindalaegas ja tagaluuk on lukustatud. Lukustamine õnnestus, kui funktsioonivaates on nupul roheline tähis ning seadete vaates on privaatlukustuse ruut märgitud.

Privaatlukustuse väljalülitamine

Funktsiooni saab deaktiveerida keskekraani funktsioonivaates või ülavaates.

  • Puudutage funktsioonivaates nuppu Eralukk.

Või:

  • Puudutage ülavaates Seaded. Puudutage My CarLukustamine ja valige Eralukk.

Avaneb hüpikaken.

Sisestage lukustamisel määratud kood ja valige Kinnita.

Kindalaegas ja tagaluuk on lukust avatud. Lukust avamine õnnestus, kui funktsioonivaates on nupu roheline tähis kadunud ning seadete vaates on privaatlukustuse ruudust märge eemaldatud.

Märkus

Kui PIN-kood on kadunud/unustatud või olete sisestanud vale PIN-koodi üle kolme korra järjest, saab privaatlukustuse inaktiveerimiseks kasutada turvakoodi.

Märkus

Kui privaatlukustus on aktiveeritud ja auto avatakse lukust teenuse Volvo On Call* või rakenduse Volvo On Call* kaudu, lülitub privaatlukustus automaatselt välja.


Kas sellest oli abi?