Lukustamine/lukust avamine

Sundlukustus*

Uuendatud 7/23/2018

Sundlukustus täiendab, et kõik uksekäepidemed blokeeritakse mehaaniliselt ning uksi ei saa seestpoolt avada.

Sundlukustus aktiveeritakse kaugjuhtimispuldi abil ning võtmevaba lukustuse puhul (Passive Entry*) valikuga. Sundlukustus aktiveeritakse uste lukustamise järel umbes 10 sekundilise viivitusega.

Märkus

Kui uks avatakse viivitusaja jooksul, katkeb funktsiooni jada ja signalisatsioon desaktiveeritakse.

Autot on võimalik sundlukust avada ainult võtme, võtmeta sisenemise süsteemiga või rakendusega Volvo On Call* (vt peatükki Rakendus Volvo On Call*).

Eesmist vasakpoolset ust on võimalik ka võtmest lahtilukustada. Auto avamisel eemaldatava võtmelabaga aktiveerub alarm*. Vaadake alarmi väljalülitamiseks jaotist Alarm.

Hoiatus

Ärge lubage kellelgi jääda autosse sundlukustust eelnevalt välja lülitamata, et vältida inimeste autosse lukustamise ohtu.

Sundlukustuse ajutine väljalülitamine

Juhul kui keegi kavatseb autosse jääda, kui autouksed tuleb väljastpoolt lukustada, saab sundlukustuse funktsiooni ajutiselt välja lülitada funktsiooniga Piiratud valve.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Puudutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Piiratud valve.

Keskekraani ülavaates saab valida ka alarmi taseme vähendamise.

Puudutage SeadedMy CarLukustamine ja valige Piiratud valve.

Seejärel kuvatakse keskekraanil Piiratud valve ning sundlukustus lülitatakse ajutiselt auto lukustamiseks välja.

Tavalise lukustamise puhul lülitatakse elektripistikud koheselt välja, sundlukustuse puhul on neid võimalik veel kuni 10 minutit pärast lukustamist kasutada.

Kui auto lukustatakse ning avatakse, on sundlukustus vaja uuesti välja lülitada. Pidage meeles, et alarmisüsteemi liikumis- ja kallutusandurid* lülitatakse samal ajal välja.

Süsteem lähtestatakse mootori järgmisel käivitamisel.

Märkus

  • Pidage meeles, et auto lukustamisel käivitub alarm.
  • Kui mõni autouks seestpoolt avatakse, lülitub alarm sisse.

Kas sellest oli abi?