Lukustamine/lukust avamine

Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Uuendatud 7/23/2018

Olenevalt auto varustuses olevatest seadmetest saab tagaluugi lukustada/lukust avada ja avada erineval moel.

Tagaluugi avamine lukust kaugjuhtimispuldiga

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Tagaluugi alarmi saab deaktiveerida ja tagaluuki lukustusest vabastada kaugjuhtimispuldi nupu abil.

Tagaluugi lukust avamiseks on kaks viisi

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Näidikupaneelil olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole enam valve all.

Alarmitase, liikumisandurid ja tagaluugi avamise andurid ühendatakse lahti.

Tagaluuk on lukust lahti, kuid jääb suletuks. Uksed on endiselt lukus ja nende alarmifunktsioon on aktiveeritud.

Tagaluugi avamiseks vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummist puuteplaati ja avage tagaluuk.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Elektrilise tagaluugiga* versioon

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ligikaudu 1,5 sekundit all

Tagaluuk vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.

Tagaluugi lukust avamine võtmeta*

P5-1507 Tailgate pointing out handle

Vajutustundliku pinnaga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Piisab sellest, kui kaugjuhtimispult on taskus või kotis.

Tagaluugi avamiseks vajutage kergelt tagaluugi käepideme all olevale kummikattega surveplaadile.

Lukk vabastatakse.

Märkus

Kui kaugjuhtpult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal, siis lukustamist/luku avamist ei toimu.

Tõstke välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Hoiatus

Ärge sõitke avatud tagaluugiga! Pakiruumi kaudu võib autosse tungida mürgiseid heitgaase.

Tagaluugi lukust avamine seestpoolt

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Tagaluugi lukust avamine:

Vajutage korraks näidikuploki nuppu .

Tagaluuki on võimalik lukust vabastada ning avada haarates kummiga kaetud surveplaadist.

Ka elektriliselt käitatava tagaluugi funktsiooniga

Hoidke näidikuploki nuppu all.

Tagaluuk avaneb.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Lukustuse ja alarmi näidik näidikupaneelil hakkab vilkuma - auto on lukustatud ja signalisatsioon* on sisse lülitatud.


Kas sellest oli abi?