Juhi ekraan

Juhi ekraan

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil kuvatakse teavet auto ja sõitmise kohta.

Juhiekraan sisaldab mõõdikuid, näidikuid ja hoiatussümboleid. Juhiekraanil kuvatav sisu oleneb auto seadmestikust, sätetest ja aktiivsetest funktsioonidest.

Juhiekraan on saadaval 12- ja 8-tollises mõõdus.

Hoiatus

Juhiekraani tõrke puhul ei pruugita ohutusteavet, näiteks pidurite, turvapatjade või teiste ohutussüsteemide teateid kuvada. Sellisel juhul ei saa juht kontrollida auto süsteemide olekut ja saa teavitusi ega hoiatusi.

Hoiatus

Kui juhi ekraan ei käivitu või sütti auto käivitamisel, või on osaliselt või täielikult loetamatu, ei tohi autot kasutada. Peaksite koheselt töökoja poole pöörduma. Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

Juhiekraan, 12 tolli

P5-1646-x90-Driver display overview 12 inch
Asukoht juhi ekraanil:

Vasakul

Keskel

Paremal

Spidomeeter

Märgu- ja hoiatussümbolid

TahhomeeterOleneb valitud sõidurežiimist.

Päevasõidumõõdik

Välistemperatuurimõõdik

ECO näidikOleneb valitud sõidurežiimist.

Läbisõidumõõdik

Kell

Käiguvahetuse näidik

Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave

Sõnumid, mõnel juhul graafilised

Sõidurežiim

(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic või Individual)

Liiklusmärkide teave*

Uste ja turvavööde teave

Kütusemõõdik

Media player

Funktsiooni Start/Stop olek

Navigatsioonikaart*

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Telefon

Jooksev kütusekulu

Häältuvastus

Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

KompassOleneb valitud sõidurežiimist.

Juhiekraan, 8 tolli

P5-1646-x90-Driver display overview 8 inch
Asukoht juhi ekraanil:

Vasakul

Keskel

Paremal

Kütusemõõdik

Spidomeeter

Media player

Sõidurežiim

(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic või Individual)

Liiklusmärkide teave*

Telefon

Käiguvahetuse näidik

Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave

Navigeerimisteave*

TahhomeeterOleneb valitud sõidurežiimist.

Uste ja turvavööde teave

Kell

ECO näidikOleneb valitud sõidurežiimist.

Funktsiooni Start/Stop olek

Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Jooksev kütusekulu

Välistemperatuurimõõdik

Läbisõidumõõdik

Märgu- ja hoiatussümbolid

Päevasõidumõõdik

Märgu- ja hoiatussümbolid

Häältuvastus

Mootoritemperatuuri näidik

Sõnumid, mõnel juhul graafilised

KompassOleneb valitud sõidurežiimist.

Kohandatava sümboli asukoht

P5-1646-x90-Soul symbol position in DIM 2

Näidikusümboli näide 12-tollisel ekraanil.

Juhi ekraani keskel kuvatakse erinevate teadete erinevad sümbolid. See võidakse esitada näidiku või hoiatussümbolina või sisaldada kujutisjärjestust, mis saab alguse sellest asendist ja muundub suuremaks kujutiseks.

Juhiekraani aktiveerimine

Juhiekraan aktiveeritakse ukse avamisel (süüteasendis 0). Kui juhiekraani teatud aja jooksul ei kasutata, siis lülitub see välja. Selle taasaktiveerimiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Vajutage piduripedaali.
  • Keerake süüde asendisse I.
  • Avage uks.

Kas sellest oli abi?