Juhi ekraan

Juhiekraani seadistused

Uuendatud 7/23/2018

Juhi ekraani seadistused saab määrata juhi ekraani rakendusmenüüs ja keskekraani menüüs Seaded.

Rakendusmenüüs tehtavad seadistused

Rakenduste menüüs saate valida, millist teavet juhi ekraanile kuvatakse

 • pardaarvutist
 • meediumimängijast
 • telefonist
 • navigatsioonisüsteemist*.

Juhi ekraani rakenduste menüü avatakse ja seal liigutakse roolil oleva parempoolse klahvistikuga, vt jaotist "Juhi ekraani rakenduste menüü kasutamine".

Keskekraanil tehtavad seadistused

Teabe tüübi valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvadJuhi infoekraani tausta olek.

Valige, mida taustal kuvatakse.

 • Ära kuva taustal teavet
 • Kuva teave esitatava meedia kohta
 • Kuva navigatsioon ka määramata marsruudi korral

  Kaart kuvatakse vaid 12-tollisel juhi ekraanil. 8-tollisel juhi ekraanil kuvatakse vaid juhised. Lisateavet leiate jaotistest "Ekraanid ja kaardil liikumise juhtseaded" ja "Kaardil liikumine juhi ekraanil".

  .

12-tolline juhiekraan kuvab teavet ekraani keskel ning 8-tolline ekraan kuvab teavet ülemises paremas lahtris.

Teema valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarKuvadTeemad

Valige juhiekraani teema (väljanägemine):

 • Glass
 • Minimalistic
 • Performance
 • Chrome rings.

Keele valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Keele valimiseks puudutage SüsteemKeel.

Muudatus mõjutab kõikide ekraanide keelevalikut.


Kas sellest oli abi?