Näidikud ja reguleerimisnupud

HomeLink®* programmeerimine

Uuendatud 7/23/2018

HomeLink® rakenduse programmeerimise juhised

HomeLink® programmeerimine

Märkus

Teatavates sõidukites tuleb enne HomeLink®-i programmeerimist või kasutamist lülitada süüde tarvikute asendisse (ACC). Paigaldage kaugjuhtimispulti, mis asendatakse süsteemiga HomeLink®, uued patareid, et tagada kiirem programmeerimine ja raadiosignaali parem edastamine. Süsteemi HomeLink® nupud tuleb enne programmeerimist lähtestada, vt jaotist „Süsteemi HomeLink® nuppude lähtestamine”. Kui lähtestamine on lõpetatud, on HomeLink® õppimisrežiimis ja programmeerimiseks valmis.

Programmeerimiseks vajutage soovitud HomeLink®Nuppude ja märgutulede asukohtade ülevaate leiate "HomeLink®*" peatükist. nupul. Nuppude ja märgutulede asukohtade ülevaate leiate "HomeLink®*" peatükist.HomeLink® märgutuli peaks korra sekundis kollaselt vilkuma. Nuppu ei pea all hoidma.

Suunake kaugjuhtimispult programmeeritava HomeLink® -nupu poole ja hoidke seda nupust 2-8 cm kaugusel. Ärge katke kinni HomeLink®-i märgutuld.

Märkus. Mõned kaugjuhtimispuldid programmeerivad rakendust HomeLink® paremini 15-20 cm kauguselt. Pidage seda meeles juhuks, kui programmeerimisel ilmneb probleeme.

Hoidke algsel kaugjuhtimispuldil all nuppu, mida HomeLink® jaoks programmeerida ja jälgige märgutuld. Ärge vabastage nuppu enne, kui märgutuli pole lülitunud kord sekundis kollasena vilkumiselt sekundis kümme korda rohelisena vilkumisele või pole põlema jäänud. Kui märgutuli vilgub roheliselt või jääb põlema, võib kaugjuhtimispuldi nupu vabastada.

Märkus. Teatud vastuvõtjate puhul tuleb programmeerimise 3. samm asendada 4. sammu juhistega.

Vajutage algse kaugjuhtimispuldi nuppu kord kahe sekundi järel, kuni märgutuli lõpetab kollasena vilkumise, vilgub kümme korda sekundis rohelisena või jääb põlema.

Vajutage programmeeritud HomeLink® nuppu ja kontrollige märgutuld.

Märgutuli põleb rohelisena: kui märgutuli põleb rohelisena, on programmeerimine lõpetatud. Vajutades programmeeritud nuppu, peab garaažiuks, värav vm seade aktiveeruma.

Märgutuli vilgub rohelisena kümme korda sekundis: Vajutage programmeeritav nupp alla, hoidke seda nii kaks sekundit ja vabastage nupp. Korrake vajutamist/allhoidmist/vabastamist veel kord, olenevalt vastuvõtja mudelist ka kolmas kord. Programmeerimine peaks olema nüüd lõpetatud ning garaažiuks, värav vm seade programmeeritud nupu vajutamisel aktiveeruma.

Kui vastuvõtjat ikka ei aktiveerita. Programmeerimise lõpetamiseks jätkake sammudega 6 kuni 8.

P5-1507 HomeLink Learn button

Tuvastage garaažiukse vms vastuvõtja õppimisnuppNupu tähistus ja värvus võib sõltuvalt tootjast olla erinev.. Tavaliselt paikneb see vastuvõtja antennikinnituse lähedal.

Vajutage vastuvõtja õppimisnuppu ja vabastage see. 8. samm tuleb sooritada 30 sekundi jooksul alates nupu vajutamisest.

Vajutage programmeeritav nupp alla, hoidke seda nii kaks sekundit ja vabastage nupp. Korrake vajutamist/allhoidmist/vabastamist veel kord, olenevalt vastuvõtja mudelist ka kolmas kord. Programmeerimine peaks olema nüüd lõpetatud ning garaažiuks, värav vm seade programmeeritud nupu vajutamisel aktiveeruma.

Kasutamine

Kui HomeLink® on täielikult programmeeritud, saab seda kasutada mitme originaaljuhtimispuldi asemel.

Vajutage programmeeritud nuppu. Garaažiuks, värav, signalisatsioon vms aktiveerub (sellele võib kuluda paar sekundit). Kui nupp on alla vajutatud, siis märgutuli põleb või vilgub. Vajaduse korral võib paralleelselt HomeLink® -iga kasutada muidugi ka algseid kaugjuhtimispulte.

Märkus

Kui süüde on välja lülitatud, töötab HomeLink®30 minuti jooksul pärast juhiukse avamist.

Kui programmeerimisel ilmneb probleeme, võtke ettevõttega HomeLink® ühendust aadressil www.HomeLink.com , www.youtube.com/HomeLinkGentex või helistage maksuvabal numbril 00 8000 466 354 65 (või tasulisel numbril +49 6838 907 277).

HomeLink® -i nuppude lähtestamine

HomeLink® -i nuppe on võimalik lähtestada ainult kõiki korraga, mitte iga nuppu eraldi. Samas on võimalik üleprogrammeerida ka üksikuid nuppe, täpsem teave järgmises jaotises "Üksiknupu programmeerimine".

Vajutage vastuvõtja HomeLink® nuppe 1 ja 3 ning hoidke neid all seni, kuni märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (ligikaudu kümme sekundit).

Vabasta nupud.

Funktsioonile HomeLink® on nüüd määratud "õpperežiim" ning funktsiooni saab ümber programmeerida, vt eespool olevat jaotist " HomeLink® programmeerimine".

Üksiknupu programmeerimine

HomeLink® -i üksiknupu ümberprogrammeerimiseks toimige järgmiselt:

Vajutage vajalik nupp alla ja ärge vabastage.

Ligikaudu 20 sekundi möödumisel ajast, mil HomeLink® märgutuli hakkab kollasena vilkuma, alustage jaotise " HomeLink® programmeerimine" 1. sammust.

Märkus. Kui ümber programmeeritavat nuppu ei programmeerita uuele üksusele, jätkatakse eelnevalt salvestatud programmi kasutamist.

Lisateabe saamiseks või tagasiside andmiseks võtke ühendust ettevõttega HomeLink®, külastage aadressi www.HomeLink.com , www.youtube.com/HomeLinkGentex või helistage maksuvabal numbril 00 8000 466 354 65 (või tasulisel numbril +49 6838 907 277).


Kas sellest oli abi?